PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków: Nie będzie pieniędzy na Muzeum PRL-u?

  • PAP/AT    12 kwietnia 2017 - 11:53
Kraków: Nie będzie pieniędzy na Muzeum PRL-u?
Muzeum PRL-u w Krakowie (fot.facebook.com/MuzeumPRLuwKrakowie)

Ministerstwo Kultury wycofało się z finansowania prac mających doprowadzić do otwarcia w Krakowie Muzeum-PRL-u wraz z wystawą stałą - poinformowało MKiDN.
• W umowie zawartej 16 października 2013 r. ministerstwo zadeklarowało współprowadzenie Muzeum PRL-u, przekazywanie na jego funkcjonowanie kwoty nie mniejszej niż 1 mln zł rocznie oraz przeznaczenie dodatkowej dotacji.

• Tymczasem Ministerstwo Kultury wycofało się z finansowania.

• Na razie nie zapadła jednak decyzja o wycofaniu się ze współprowadzenia przez resort tej placówki - poinformowało MKiDN.

Mieszczące się w dawnym nowohuckim kinie "Światowid" Muzeum PRL-u jest instytucją od 2013 r. współprowadzoną przez ministerstwo oraz gminę Kraków. W placówce odbywają się ekspozycje czasowe oraz plenerowe. Na początku października ub. r. rozstrzygnięty został konkurs na projekt architektoniczno-budowlany, scenariusz wystawy stałej i projekt jej aranżacji.

W umowie zawartej 16 października 2013 r. przez ówczesnego ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego ministerstwo zadeklarowało współprowadzenie przez pięć lat Muzeum PRL-u, przekazywanie na jego funkcjonowanie kwoty nie mniejszej niż 1 mln zł rocznie oraz przeznaczenie dodatkowej dotacji na sfinansowanie scenariusza i projektu ekspozycji stałej, prac budowlanych związanych z adaptacją budynku "Światowida" na potrzeby muzeum oraz na urządzenie wystawy stałej.

Kilka dni temu władze Krakowa otrzymały jednak pismo z informacją, że minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o zaniechaniu dalszego finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Czytaj też: Rozstrzygnięto konkurs na projekt architektoniczno–budowlany Muzeum PRL-u w Krakowie

"Przeprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego analiza dotychczasowej realizacji inwestycji i przedłożonych planów wykazała, że inwestycja jest znacznie opóźniona z przyczyn nieleżących po stronie ministerstwa i nie zostanie fizycznie rozpoczęta w okresie obowiązywania umowy" - napisał do dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, które zarządza będącym w organizacji Muzeum PRL-u, wiceminister Jarosław Sellin.

Zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig powiedział, że jest tym stanowiskiem zaskoczony. "W umowie z 2013 r. nie zostało określone, kiedy inwestycja się rozpocznie. Dlatego ten argument wydaje się chybiony" - mówił Kulig.

W programie inwestycyjnym na 2015 r. zapisano, że otwarcie wystawy stałej nastąpi 1 lutego 2019 r. i taki termin podawano też w kolejnych dokumentach przekazywanych ministerstwu, co według zarządzających Muzeum PRL-u nie budziło żadnych wątpliwości do zasadności finansowania inwestycji.

Według przedstawicieli miasta chodzi o niebagatelną kwotę, bo resort deklarował wcześniej sfinansowanie prac inwestycyjnych w Muzeum PRL-u do kwoty 50 mln zł, choć suma ta nie została zawarta w żadnej umowie. Koszt przygotowania dokumentacji był szacowany na 2 mln zł, a realizacja wybranego w konkursie projektu na 48 mln zł.

W odpowiedzi na pytanie, czy oprócz terminu realizacji inwestycji na decyzję o wstrzymaniu finansowania miały wpływ inne względy, np. przewidywana formuła placówki i wybrany w konkursie scenariusz wystawy stałej, Centrum Informacyjne MKiDN odpowiedziało, że "kluczowe były przesłanki wynikające z niezgodności bieżącego harmonogramu inwestycji z zapisami umowy z 2013 r. o prowadzenie Muzeum PRL-u z Gminą Miejską Kraków jako wspólnej instytucji kultury".×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.