PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków wprowadzi kryteria dochodowe przy becikowym?

  • AW    4 grudnia 2012 - 17:04
Kraków wprowadzi kryteria dochodowe przy becikowym?

Prezydent Krakowa proponuje zmiany w miejskim becikowym - uzależnienie wypłaty świadczenia od wysokości dochodów netto osiąganych przez rodzinę.
Pierwsze czytanie projektu uchwały odbędzie się na sesji Rady Miasta Krakowa 5 grudnia.

Projekt uchwały przewiduje zwolnienie z wymogu zamieszkiwania w Krakowie, co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka opiekunów prawnych i rodziców adopcyjnych, bowiem często zdarza się, że rodzice po adopcji dziecka zmieniają dla dobra rodziny miejsce zamieszkania. Proponuje się również, by osobom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną świadczenie przysługiwało niezależnie od wysokości dochodu.

Dotychczasowe przepisy powodują, że zapomogi wypłacane są na dzieci, które nie mieszkają w Krakowie, a zameldowany jest w nim tylko wnioskodawca. W roku 2010 różnica pomiędzy liczbą osób, które otrzymały jednorazową zapomogę finansową, a liczbą dzieci urodzonych i zamieszkałych w Krakowie wyniosła ok. 1 300. Z tego względu proponuje się wprowadzić wymóg zamieszkiwania dziecka w Krakowie.

Obecnie obowiązująca uchwała nakłada obowiązek dokonywania wydatków w ramach przyznanej zapomogi po jej otrzymaniu. W nowym projekcie proponuje się, by rodzice lub opiekunowie mogli zrobić zakupy na rzecz dziecka już po jego urodzeniu.Natomiast obowiązek przedłożenia rachunków lub faktur nie dotyczyłby rodziców lub opiekunów zmarłego dziecka.

W 2012 roku na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka zaplanowano 8 942 000 zł. Kwota ta jest niewystarczająca, aby zapewnić wypłatę świadczeń do końca roku. Utrzymanie dotychczasowych zasad spowoduje, że w kolejnych latach będą spłacane zaległości z lat ubiegłych w coraz wyższej wysokości.

- W roku 2012 zaległości z roku 2011 wyniosły 3 350 tys. zł. Z tego względu proponuje się, aby świadczenie było wypłacane tylko osobom o niewysokich dochodach. W projekcie przyjmuje się próg dochodowy w wysokości 850 zł netto na jedną osobę w rodzinie - informuje biuro prasowe UM w Krakowie.

Jak podaje krakowski magistrat, skutki finansowe tych zmian są trudne do wyliczenia, ze względu na brak szczegółowych danych o wysokości dochodów krakowskich rodzin. Porównanie z Bydgoszczą, gdzie wyższy o 150 zł próg dochodowy obowiązywał do końca ubiegłego roku pozwala określić, że liczba wnioskodawców może się zmniejszyć o ok. 40 - 45 %. Są to jednak szacunkowe dane.

Obecnie w Bydgoszczy obowiązuje próg w wysokości 539 zł.

W projekcie budżetu miasta Krakowa na 2013 r. zaplanowano na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka kwotę 4 600 tys. zł.

Aktualnie z miast wojewódzkich, oprócz Krakowa i Bydgoszczy, jedynie Rzeszów wypłaca z własnych środków świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, stosując przy tym kryterium dochodowe w wysokości 550 zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.