PARTNER PORTALU
  • BGK

Kraków zaczyna prace nad nowymi planami miejscowymi

  • bad    14 września 2015 - 16:18
Kraków zaczyna prace nad nowymi planami miejscowymi
W Krakowie ruszyły prace nad nowymi planami miejscowymi. Fot. krakow.pl

W piątek (11 września) rozpoczęto prace na miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Wielicka – Kamieńskiego” oraz „Bronowice – rejon koncentracji usług”. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski do projektów planów miejscowych do 30 listopada.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka – Kamieńskiego” ma charakter porządkujący. Jego zadaniem jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż dwóch ważnych arterii miasta: ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej, a także w sąsiedztwie obszaru o wysokich walorach historyczno-kulturowych i przyrodniczych, czyli terenu dawnego obozu koncentracyjnego Płaszów i rezerwatu przyrody Bonarka. 

Plany pozwolą na skuteczną kontrolę zmian w zagospodarowaniu

Plan miejscowy pozwoli na określenie granicy pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, umożliwiając właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych. Objęcie tego terenu planem miejscowym pozwoli na skuteczną kontrolę zmian w zagospodarowaniu, a także zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

Plan miejscowy „Bronowice – rejon koncentracji usług” obejmuje obszar, na którym zlokalizowane są obiekty komercyjno-handlowe, tworzące centrum usługowe o znaczeniu ogólnomiejskim. Celem planu jest przestrzenne uporządkowanie obszaru oraz wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju jako ośrodka centrotwórczego, zgodnie z polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego wskazaną w dokumencie zmiany Studium.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.