Kraków zmienił uchwałę ws. bezdomnych zwierząt

Komisja infrastruktury zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w kwestii przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012.
Kraków zmienił uchwałę ws. bezdomnych zwierząt
Zmiana uchwały wynikała z potrzeby doprecyzowania zapisów odnoszących się do opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławiania bezdomnych zwierząt oraz całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały dotyczący zaliczenia ulic do dróg publicznych kategorii gminnej i powiatowej oraz pozbawienia ulic statusu dróg publicznych.

Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane zostały również projekty uchwał w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej, a także w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia Krakowa do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” w charakterze członka honorowego.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE