PARTNER PORTALU
  • BGK

Krosno podnosi podatki

  • www.krosnocity.pl (Piotr Dymiński)    28 listopada 2011 - 11:44
Krosno podnosi podatki

Na ostatniej sesji Rady Miasta Krosna samorządowcy podnieśli mieszkańcom podatki od nieruchomości. Więcej może zapłacić też szpital.
Zmiana uchwały podatkowej przeszła na sesji właściwie bez żadnej dyskusji. Argumenty przeciwko podniesieniu podatków przedstawiła opozycja (Klub Prawa i Sprawiedliwości), jednak zwolennicy podwyżek (Klub Samorządowy) nie podjęli tematu, poza jedną sprzeczką nikt nie odpowiedział, głosowanie przeprowadzono bez wymiany argumentów.

Jako pierwszy głos zabrał radny PiS, Wojciech Kolanko – Mówimy o uchwale podnoszącej podatki – zaczął. Przewodniczący Stanisław Słyś (Klub Samorządowy) wszedł mu w słowo – Podwyższającej? Nie, to nie jest uchwała w sprawie podwyższenia podatków, tylko uchwała w sprawie podatku od nieruchomości – podkreślał przewodniczący Rady, S. Słyś.

– To jest równoznaczne z podwyżką – ripostował radny Kolanko. Przewodniczący nie ustępował – Pan Radny słyszał, cena żyta obniżyła się – tym samym przewodniczący nawiązywał nie do omawianego w tym momencie projektu, tylko do jednej z kolejnych uchwał, dotyczącej podatku rolnego. Dopiero po tej krótkie sprzeczce radny Kolanko mógł przedstawić swoje stanowisko bez przerywania wypowiedzi.

– Wszyscy państwo wiecie, jaka jest obecna sytuacja gospodarcza kraju i Europy. Ma to ogromny wpływ na sytuację rodzin i mieszkańców. Myślę, że zbliżający się kryzys nakłada również obowiązek na Radę Miasta Krosna (zabierz głos/oceń prezydenta), aby w jakiś sposób włączyła się w zmniejszenie ewentualnych skutków tego kryzysu dla mieszkańców i przedsiębiorców – mówił radny PiS. Następnie stwierdził, że wzrastają ceny energii, ceny benzyny – Te czynniki mają wpływ na koszty prowadzonej działalności, koszty utrzymania. Myślę, że radni w tym momencie powinni się zastanowić czy w takiej trudnej chwili budżety przedsiębiorców i mieszkańców obciążać wzrostem podatków od nieruchomości – argumentował W. Kolanko.

– W związku z powyższym, chciałbym wnioskować i apelować o to, by utrzymać podatki na obecnym poziomie – na podsumowanie powiedział – Dla budżetu miasta, który ma się całkiem nieźle nie będzie to miało drastycznych skutków. Natomiast dla mieszkańców może się to okazać istotne.

Jako kolejny, argumenty przedstawiał radny Janusz Hejnar, również z Klubu PiS – Obawiam się, że ta uchwała przyniesie więcej szkody niż pożytku. Jako przedsiębiorca spodziewam się, że nastąpi podwyżka składek na ZUS. Będzie to kolejne obciążenie dla przedsiębiorców, a wszyscy chcemy, żeby przedsiębiorcy zwiększali zatrudnienie. Podwyżka podatków przyczyni się do wzrostu bezrobocia i ucieczki młodych mieszkańców z naszego miasta – mówił radny Hejnar – Panie prezydencie, uważam, że nie należy podnosić podatków, zostańmy przy tym, co jest. Nie sięgajmy do kieszeni podatnika, szukajmy oszczędności – podsumowywał radny Klubu PiS.

Radny Kazimierz Mazur (także Klub PiS) pytał o konsekwencje finansowe uchwały. Odpowiedziano, że wzrost podatków od nieruchomości może przynieść dodatkowy 1 milion złotych do budżetu (budżet Krosna w 2011 roku to ponad 240 mln złotych). Nie było innych głosów w tej dyskusji.

Radni głosowali w sprawach podatków racząc się kawą, herbatą i napojami na koszt miasta i jego mieszkańców. 11 głosów „za” – cały Klub Samorządowy, 6 głosów „przeciw” cały Klub PiS i 3 „wstrzymujących się” Klub PO (nieobecny radny I. Kwieciński z PO).

Wzrost podatków od budynków lub ich części:
mieszkalnych z 0,67 zł podniesiono do 0,70 zł za 1m2.
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 19 zł podniesiono do 20 zł za 1m2.
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym z 9,82 zł podniesiono do 10,24 zł.
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:
a) w części dotyczącej realizacji stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych na bazie funkcjonujących oddziałów – od 1m2 powierzchni użytkowej z 1,35 podniesiono do 1,41 zł
b) pozostałych – od 1m2 powierzchni użytkowej z 4,27 podniesiono do 4,45 zł.
pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni użytkowej z 4,60 zł podniesiono do 4,79 zł.

Wzrost podatków od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m2 powierzchni z 0,76 zł podniesiono do 0,79 zł
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha powierzchni z 4,14 podniesiono do 4,33 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni z 0,27 zł podniesiono do 0,28 zł.

Bez zmian w porównaniu do 2010 roku pozostawiono podatki od budowli, w tym od sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków, przy czym w tak zwanym „uzasadnieniu uchwały” napisano, że; „Obniżenie stawki podatku od nieruchomości od budowli sieci kanalizacyjnych do 1% ich wartości, przełoży się w większości na stawki taryfowe dla mieszkańców”. Nadal całkowicie zwolnione z podatku od nieruchomości pozostały budynki lub ich części, a także grunty zajęte na potrzeby domów pomocy społecznej oraz te zajęte na cmentarze i domy przedpogrzebowe.

Równocześnie w uchwale wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, na których urządzone są parki miejskie i ogrody jordanowskie, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • gklewski, 2011-11-28 14:56:33

    Podnosić wszystko, niech POlacy wiedzą, że życie w tym bantustanie boli, oj boli!!! Przybędzie przy okazji bezdomnych i beneficjantów MOPS-ów!!! Taka polityka to droga donikąd, lub do ogólnonarodowej rewolty!!! Wiemy że "władzia" tego nie czuje, ale coś mi mówi, że wiosna będzie gorąca!!!...  rozwiń