PARTNER PORTALU
  • BGK

Krosno: Prezydent Piotr Przytocki z absolutorium

  • KrosnoCity.pl    4 lipca 2016 - 15:04
Krosno: Prezydent Piotr Przytocki z absolutorium
Za udzieleniem absolutorium prezydentowi głosowało 17 radnych (Fot. Karol Słomka)

Trzech radnych wstrzymało się w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Krosna za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. W 2015 roku dochody budżetowe wyniosły prawie 300 mln złotych. Rada miasta niemal jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015.
Zrealizowane dochody Krosna wyniosły prawie 299 mln zł, w tym dochody majątkowe 61,6 mln zł. Wykonano wydatki w wysokości 324 mln zł, w tym inwestycje 119,8 mln zł, co stanowiło prawie 37 proc. wydatków ogółem. Pozyskano środki europejskie w wysokości ponad 51 mln zł.

Dochody i wydatki miasta 

Dochody miasta na 2015 rok zaplanowano w wysokości 281,9 mln zł, a w ciągu roku zwiększono o 17,6 mln zł. Wykonanie wyniosło 99,8 proc. planu. 

Wydatki zaplanowano w wysokości 309,2 mln zł, w ciągu roku zwiększono o 27,7 mln zł, a wykonane zostały w wysokości stanowiącej 96,2 proc. planu.

Kredyty i zadłużenie

Na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych miasto zaciągnęło kredyty długoterminowe w wysokości 47,8 mln zł oraz pożyczkę w NFOŚiGW w wysokości 2,8 mln zł. Zawarto także umowę na realizację II etapu modernizacji krośnieńskiego lotniska, z finansowaniem na zasadach factoringu. Wszystkie te finansowania zostały pozyskane na korzystnych warunkach.

Spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano w wysokości 21,8 mln zł (co stanowiło 7,3 proc. wykonanych dochodów), w tym 16,8 mln zł zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat, a 5,0 mln zł jako wcześniejszą spłatę części kredytu o wysokiej marży bankowej zaciągniętego w 2012 r.

Zadłużenie miasta na koniec 2015 r. wzrosło o 26,9 mln zł i wyniosło 149,9 mln zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek - 141,0 mln zł.

Miasto wypracowało w 2015 roku wysoki poziom nadwyżki operacyjnej - 33.2 mln zł, co stanowi 11 proc. dochodów ogółem i 14 proc. dochodów bieżących i pozwala na potencjalną spłatę długu w 4,5 roku. Potwierdza to stabilną sytuację finansową i sytuuje Krosno w czołówce miast na prawach powiatu.

Działania prezydenta uzyskały pozytywne opinie poszczególnych komisji rady miasta i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni pozytywnie oceniali realizowane w mieście inwestycje. Słowa krytyki w dyskusji nie dotyczyły stricte samego budżetu, a innych działań, dotyczących np. spalarni odpadów, sklepów z alkoholem czy nieskutecznej walki z "dopalaczami".

Radny Kazimierz Mazur (PiS) dopytywał skarbnika o aktualny poziom zadłużenia. Skarbnik Marcin Połomski odpowiedział, że zawsze końcem miesiąca wykonywane są przelewy związane ze spłatą części zadłużenia, więc trudno mu w dniu 30 czerwca wskazać precyzyjną kwotę. Oszacował jednak, że jest to około 140 mln złotych.

Za udzieleniem absolutorium prezydentowi głosowało 17 radnych (Klub Samorządowy, radni PO i część radnych PiS), a trzech z Klubu PiS (P. Krzanowski, J. Hejnar i A. Przybysz) wstrzymało się od głosu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.