PARTNER PORTALU
  • BGK

Krzysztof Kwiatkowski, NIK: należy ujednolicić zasady dostępu do informacji publicznej

  • MN    30 czerwca 2016 - 16:01
Krzysztof Kwiatkowski, NIK: należy ujednolicić zasady dostępu do informacji publicznej
Konferencję zorganizowali Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Uniwersytet Łódzki (fot. nik.gov.pl)

• O nowelizacji prawa i ujednoliceniu zasad udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznej mówił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Łodzi.
• Jak zaznaczył, brakuje spójnych rozwiązań niezbędnych do udostępniania informacji publicznej w toku i po zakończeniu kontroli czy audytu.
• Należy zastanowić się nad ujednoliceniem dostępu do dokumentów stanowiących informację publiczną zawartą w aktach kontroli, a także rozważyć problematykę nadużycia prawa do informacji - mówił Kwiatkowski.
Podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Uniwersytet Łódzki, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski mówił o nowelizacji prawa i ujednoliceniu zasad udostępniania i odmowy udostępniania informacji publicznej, w zakresie związanym z kontrolą i audytem. Podczas konferencji poruszono kilka interesujących aspektów z punktu widzenia podmiotów publicznych.

Kontrolowani boją się udostępniania informacji

Prezes NIK, który w dużej mierze oparł swoje wystąpienie na doświadczeniach Izby, zauważył, że brakuje spójnych rozwiązań niezbędnych do udostępniania informacji publicznej w toku i po zakończeniu kontroli czy audytu, co nie sprzyja ani jawności, ani ochronie praw podmiotów kontrolowanych. Żądający informacji nie ma bowiem pewności, jakie dokumenty z kontroli może uzyskać i w rzeczywistości musi weryfikować to praktyka sądowa. - Z drugiej strony kontrolowany, zwłaszcza przedsiębiorca, może się słusznie obawiać, że informacje uzyskane w toku kontroli i dotyczące jego działalności mogą być łatwo dostępne dla konkurencji - wyjaśniał prezes NIK.

Sprawy często kierowane są do sądów

Kolejny poruszany temat dotyczył udostępniania informacji z kontroli przeprowadzanych przez NIK i uregulowań dotyczących ochrony prowadzonych postępowań kontrolnych, zwłaszcza w kontekście tajemnicy kontrolerskiej. Zauważył, że mimo szczegółowych regulacji, Izba i tak spotyka się ze skargami do sądów administracyjnych na odmowę udostępnienia informacji publicznych pochodzących z kontroli. Tymczasem orzeczenia sądowe czasem nie dają jednoznacznej odpowiedzi, które informacje należało udostępnić.

- Weryfikacja danych chronionych tajemnicą przedsiębiorstwa jest bardzo trudna, a poważne skutki związane z udostępnieniem lub odmową dostępu do informacji i tak obciążają kontrolującego – zauważył Kwiatkowski.

Jawność bez ograniczeń może prowadzić do nadużyć

Poruszono także kwestię nadużyć prawa do dostępu do informacji publicznej. Prezes NIK podkreślił, że jawność bez ograniczeń może prowadzić do nadużyć, w tym do pozbawienia ochrony dla ważnych interesów, zarówno tych ze sfery publicznej, jak prywatnej. Przywołał przykład kserowania dokumentów i anonimizacji danych, które nie zawsze zapewniają skuteczną ochronę prywatności.

- Nierzetelne wykorzystanie uzyskanych podczas kontroli lub audytu informacji może wyrządzić kontrolowanemu ogromną krzywdę, doprowadzić do zniekształcenia informacji publicznej, wprowadzić opinię publiczną w błąd - podkreślił prezes Izby.

Ustawa nie ma służył zaspokajaniu ciekawości obywateli

Podczas konferencji na Uniwersytecie Łódzkim Krzysztof Kwiatkowski oznajmił, że należy zastanowić się nad ujednoliceniem dostępu do dokumentów stanowiących informację publiczną zawartą w aktach kontroli, a także rozważyć problematykę nadużycia prawa do informacji. Postulował potrzebę prostej w zastosowaniu i podlegającej kontroli sądowej przesłankę odmowy udostępnienia informacji uzyskanych w toku kontroli.

Podkreślił przy tym, że celem ustawy nie jest zaspokajanie indywidualnych interesów, czy zwykłej ciekawości obywateli. Ale - jak zaznaczył - prawo do informacji publicznej służyć ma dobru powszechnemu, czyli przejrzystości działania organów władzy publicznej i innych podmiotów obowiązanych do udzielania informacji publicznej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.