PARTNER PORTALU
  • BGK

Kto zastąpi wójta siedzącego w areszcie?

  • GK    30 kwietnia 2012 - 07:00
Kto zastąpi wójta siedzącego w areszcie?

Rozszerzenie katalogu zdarzeń, w których w kompetencje wójta tymczasowo wchodzi jego zastępca, przewiduje poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami ustawy o samorządzie gminnym, w sytuacjach, w których wójt nie może czasowo pełnić funkcji, jego obowiązki przejmuje albo pierwszy zastępca, albo osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów.

Według art. 28g, zastępca przejmuje obowiązki wójta wyłącznie wtedy, gdy ten jest tymczasowo aresztowany, odbywa karę aresztu lub pozbawienia wolności za przestępstwo nieumyślne albo jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni.

W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań przez wójta, burmistrza, prezydenta, dochodzi do przejęcia kompetencji wójta z mocy ustawy – bez konieczności wydawania jakichkolwiek upoważnień – z równoczesnym zawieszeniem jego mandatu. Nie następuje zmiana na stanowisku wójta, tylko przejęcie jego kompetencji. Zastępca wójta, staje się pełnoprawnym organem gminy.

Ustawa mówi, że katalog przesłanek wskazanych w art. 28g jest zamknięty i nie może być wolą jakiegokolwiek organu administracji rozszerzany.

Tymczasem autorzy nowelizacji zauważają, że we wskazanym przepisie nie wymieniono środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych na podstawie art. 276 k.p.k. W związku z tym, w sytuacji zastosowania tego środka zapobiegawczego wobec wójta, jego zastępca nie będzie mógł przejąć obowiązków organu wykonawczego gminy.

Oznacza to, że gdy wójt został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych, nie ma wprost wskazanej osoby, która mogłaby wykonywać jego kompetencje i zadania.

Według autorów projektu, rodzić to może wątpliwości o możliwość analogicznego zastosowania dyspozycji z art. 28g ust. 1 w związku z faktem, iż ustawodawca przewidział przejęcie obowiązków wójta w razie skorzystania przez sąd z surowszego środka zapobiegawczego jakim jest tymczasowe aresztowanie.

Dlatego proponowane w nowelizacji rozwiązania rozszerzają katalog zdarzeń, w których w kompetencje wójta tymczasowo wchodzi zastępca, o ten właśnie przypadek.

Autorzy projektu przypominają jednak, że pełnomocnictwa udzielone przez wójta pracownikom urzędu przed zawieszeniem zachowują moc. Stąd nawet po zakończeniu okresu tymczasowego aresztowania pracownicy danego urzędu gminy mogą z nich korzystać i wykonywać powierzone w nich zadania. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • janjan, 2012-04-30 11:18:40

    Jak go wsadzili za kratki, to trzeba wybrać nowego. Proste