PARTNER PORTALU
  • BGK

Kwota wolna od podatku: jak zrekompensować straty jst?

  • pt    11 stycznia 2016 - 13:21
Kwota wolna od podatku: jak zrekompensować straty jst?

Skutek zmniejszenia wpływów w wyniku zwiększenia kwoty wolnej od podatku będzie wynosił 15,58 mld zł, w tym dla dochodów budżetu państwa 8,72 mld zł - fot.wnp.pl

*Prezydencki projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym bez określanie skutków zmian dla jst.
*Wyliczenia samorządowców - 6,86 mld strat samorządów po podniesieniu kwoty wolnej od podatku.
*Najlepszym rozwiązaniem wzrost udziału gmin w podatku PIT.
Problemem strat jakie poniosą jednostki samorządu po podniesieniu kwoty wolnej od podatku zajął się Związek Miast Polskich.

Samorządowcy z ZMP przyjęli sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym czytamy:

- Zarząd Związku Miast Polskich, popierając ideę przyświecającą Prezydentowi RP w przygotowaniu projektu ustawy, zwraca jednocześnie uwagę na fakt niezgodności projektu z art. 50 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że „projekt ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów lub wydatków jednostek samorządu terytorialnego wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, wskazania źródeł ich sfinansowania oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.”

Jak podkreślają samorządowcy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. wskazuje, że obecnie ustalona dla podatnika kwota wolna od podatku jest ponad dwukrotnie niższa od minimum egzystencji, co jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Przedstawiciele miast zgadzają się, że jej podniesienie jest obecnie niezbędne i musi nastąpić już w roku 2016, ale zauważają:

- Projekt ustawy nie zawiera jednak oceny skutków regulacji, zgodnych z obowiązującymi standardami, w tym zwłaszcza nie wskazuje źródeł sfinansowania proponowanych zmian dla jednostek samorządu terytorialnego. Ponieważ projektowi nie towarzyszy propozycja zmniejszenia zakresu zadań samorządów, określenie źródeł sfinansowania tych skutków jest konieczne.

W uzasadnieniu ustawy podano, że „skutek zmniejszenia wpływów w wyniku zwiększenia kwoty wolnej od podatku będzie wynosił 15,58 mld zł, w tym dla dochodów budżetu państwa 8,72 mld zł.”

Samorządowcy podkreślają znów, że projekt nie odnosi się w ogóle do finansów jst, choć – ich zdaniem - z przytoczonych danych wyliczyć, że zmniejszenie dochodów jst w wyniku jej przyjęcia wyniesie 6,86 mld zł (wg danych z roku 2013).

- Będzie to skutkować znaczącym obniżeniem nadwyżki operacyjnej jst, co z kolei doprowadzi do zatrzymania programów inwestycyjnych (w tym braku możliwości realizacji projektów dofinasowanych z UE), a w wielu przypadkach wręcz do utraty płynności finansowej. Wskazanie spodziewanego wzrostu popytu konsumpcyjnego jako źródła sfinansowania części ubytku dotyczy tylko budżetu państwa, ponieważ w jego wyniku wzrosną przede wszystkim wpływy budżetu państwa z podatku VAT i akcyzy, a więc te części dochodów sektora finansów publicznych, w podziale których samorządy nie uczestniczą – czytamy w stanowisku.

Związek Miast Polskich, wskazując, że Sejm RP powrócił właśnie po trzech latach do obywatelskiego projektu ustawy, której celem było zniwelowanie negatywnych dla JST skutków poprzednich zmian w systemie PIT (druk 24), oczekuje, że tym razem przed uchwaleniem kolejnej zmiany nastąpi rzetelne oszacowanie jej skutków dla gmin, powiatów i województw, i stosowne zmiany w zasilaniu budżetów jst.

Zdaniem samorządowców najbardziej sprawiedliwym sposobem rekompensaty byłby wzrost udziału samorządów we wpływach z PIT, ponieważ – jak podkreślają - faktyczna rekompensata następowałaby dokładnie tam, gdzie wystąpił ubytek.

Za możliwe do przyjęcia przedstawiciele miast uznają jednak także inne formy rekompensaty: zmniejszenie części obciążeń finansów jst albo zakresu ich zadań.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: