PARTNER PORTALU
  • BGK

Lasy Państwowe uszczuplają dochody gmin

  • GK/zpp.pl    23 listopada 2011 - 10:03
Lasy Państwowe uszczuplają dochody gmin

Lubuskie gminy mają kłopot z rozwojem turystyki z powodu Lasów Państwowych, które są właścicielem terenów położonych wokół jezior.
Na problem zwraca uwagę Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego (zabierz głos/oceń marszałka województwa). Według samorządowców na gruntach tych nie ma możliwości inwestowania w infrastrukturę turystyczną gmin bez wyłączania terenów z produkcji leśnej.

Tłumaczą, że Lasy Państwowe zmieniają w powiatowej Ewidencji Gruntów i Budynków status prawny dróg wewnętrznych na tzw. LS (grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione). Gminy tracą w ten sposób wpływy z podatków od nieruchomości z działek zarządzanych przez Lasy Państwowe. Zmiany dokonywane są na podstawie informacji składanych staroście przez nadleśniczych, którzy wskazują drogę wewnętrzną jako na drogę strategiczną do przewozu drewna.

Nie istnieje w praktyce żaden mechanizm weryfikujący tego typu informacje, zarówno na szczeblu powiatowym jak i w nadzorze u wojewody.

„Lasy Państwowe, bez konsultacji z gminami oraz bez uwzględnienia przeznaczenia danego terenu w planie (najczęściej nieaktualnym) oraz studium zagospodarowania przestrzennego gminy, scalają drogi przylegające do działek leśnych, zmieniając jednocześnie ich klasyfikację w Ewidencji Gruntów i Budynków. W efekcie właściciele gruntów w obrębie wielu wsi, a także tych przyległych do poszczególnych miejscowości, zostali pozbawieni możliwości dojazdu” – czytamy w liście lubuskich samorządowców.

Dotyczy to również dróg łączących miejscowości. Taki stan rzeczy pozbawia właścicieli wielu nieruchomości możliwości dokonywania jakichkolwiek czynności, np. budowy, sprzedaży gruntów – właśnie z powodu braku dostępu do drogi publicznej.

W większości gmin województwa lubuskiego występują obszary leśne (średnio 50 proc. powierzchni gmin) oraz obszary NATURA 2000 lub inne tereny chronione podlegające dodatkowym przepisom prawa wynikającego z ustawy o ochronie przyrody. Przepisy te nie obejmują żadnych form pomocy dla samorządów, nakładają natomiast obowiązki, nakazy i zakazy.

Dla samorządów i lokalnej społeczności jest to hamulec w rozwoju społeczno-gospodarczym. Lasy Państwowe zabierają w województwie większość gruntów, które mogłyby decydować o rozwoju gospodarczym i turystycznym. Są jednym z większych przedsiębiorstw działającym w lubuskich gminach. Odwrotnie proporcjonalnie do wpływów jakie z tej obecności wpływają do gminnej kasy od Lasów Państwowych. Co więcej, gospodarka leśna degraduje stan dróg publicznych.

Dlatego samorządowcy, na których terenie znajdują się tereny chronione, wnoszą o wsparcie poprzez subwencję środowiskową, aby zrekompensować gminom utracone możliwości rozwoju.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • TOYTOY, 2011-11-23 16:14:38

    Niech lepiej coś wymyślą,bo nie odpowiadam za siebie!!! 4 powiaty wyłączone z ruchu turystycznego? To woła o pomstę do nieba!!!