PARTNER PORTALU
  • BGK

Lepsze ratingi Mazowsza

  • aw    25 maja 2015 - 13:52
Lepsze ratingi Mazowsza
Fitch spodziewa się zadowalających wyników budżetowych województwa mazowieckiego w latach 2015-2017. (fot.fotolia)

Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów Województwa Mazowieckiego z negatywnej na stabilną oraz potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „BBB”, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”.
Fitch zmienił perspektywę ratingów, gdyż oczekuje, że budżet Mazowsza będzie zrównoważony oraz że spadnie jego zadłużenie bezpośrednie. Program postępowania ostrożnościowego oraz niższe wpłaty na subwencję ogólną dla województw (tzw. “janosikowe”) począwszy od 2015r. powinny wspierać działania województwa. Potwierdzenie ratingów uwzględnia niepewność co do konieczności zwrotu ”janosikowego” za 2014r. oraz wysokie ryzyko pośrednie, które jednak może spaść.

Niższe janosikowe

W związku ze zmianami prawnymi począwszy od 2015r. wpłaty Mazowieckiego na “janosikowe” będą znacznie niższe niż dokonywane przez województwo w latach 2012-2014 (patrz komentarz „System wyrównywania dochodów województw 2015r.” poniżej). Wpłaty te przestaną być największym wydatkiem Województwa (35% wydatków operacyjnych w 2013r.), zwiększając jego elastyczność budżetową.

Fitch spodziewa się zadowalających wyników budżetowych województwa w latach 2015-2017. Marża operacyjna powinna ustabilizować się na dobrym poziomie 13proc., wyższym niż 10 proc., które mazowieckie uzyskiwało średnio w latach 2010-2014. Nadwyżka operacyjna w tym okresie powinna w pełni pokrywać zobowiązania z tytułu obsługi długu (kapitał i odsetki). Zakładamy, że w wyniku restrykcji programu postępowania ostrożnościowego dotyczących wydatków, Województwo będzie równoważyło budżet.

W 2014r. województwo wdrożyło program postępowania ostrożnościowego w celu otrzymania pożyczki z budżetu państwa niezbędnej do spłaty ”janosikowego” wymagalnego za lata 2013-2014. Program ten, za sprawą ograniczeń w wydatkach oraz wprowadzeniu zakazu nowego zadłużania się, wesprze działania Mazowieckiego służące utrzymaniu zrównoważonego budżetu. Realizacja programu do końca 2039r. jest ściśle monitorowana przez Ministerstwo Finansów.

Płynność finansowa

Fitch oczekuje, że w latach 2015-2017 płynność regionu pozostanie zadowalająca. Średnie saldo na rachunkach mazowieckiego na koniec miesiąca wyniosło 192 mln zł w pierwszym kwartale 2015r. w porównaniu do 68 mln zł w pierwszym kwartale 2014r., zapewniając regionowi wystarczające środki do obsługi zobowiązań finansowych.

Płynność Mazowsza może być tymczasowo pod presją, jeżeli województwo będzie zmuszone do zapłaty 182 mln zł „janosikowego” wymagalnego za 2014r. Jednakże zależy to od wyroku sądowego, który nie jest jeszcze znany.

Fitch zakłada, że dług województwa obniży się z 1,57 mld na koniec 2014r. do około 1,24 mld zł na koniec 2017r. Zadłużenie spadłoby do umiarkowanego poziomu 60 proc. dochodów bieżących do 2017r. (2014r.: 77proc.). Wskaźnik długu do dochodów bieżących może ustabilizować się na poziomie około pięciu lat w 2017r., czyli na poziomie znacznie niższym niż średnia zapadalność długu Województwa, wynosząca około 12 lat.

Przewiduje się, że ryzyko pośrednie związane ze spółkami wojewódzkimi pozostanie wysokie, w związku z ciągłymi potrzebami wsparcia finansowego (dopłaty kapitałowe, poręczenia i pożyczki) dla sektora zdrowia, które charakteryzuje słaba sytuacja finansowa i mimo oczekiwanego spadku zadłużenia spółek Mazowieckiego, których dług dominuje w ryzyku pośrednim. Prognozujemy, że zgodnie z harmonogramem spłat, zadłużenie pośrednie spadnie z 720 mln zł na koniec 2014r. do około 600 mln zł w 2016r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.