PARTNER PORTALU
  • BGK

Listy z zebrań wiejskich są jawne

  • AT    30 listopada 2011 - 18:24
Listy z zebrań wiejskich są jawne

Listy obecności z zebrań wiejskich są informacją publiczną, muszą więc zostać udostępnione każdemu, bez konieczności podawania powodu zainteresowania, łącznie z danymi osobowymi mieszkańców – orzekło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.
W ramach monitoringu realizacji funduszy sołeckich Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO) wystąpiło do wójta gminy Jabłonna z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej m.in. w zakresie list obecności z zebrań wiejskich, na których podejmowane były decyzje o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego. Wójt gminy Jabłonna wydała decyzję odmowną w zakresie udostępnienia list obecności. SLLGO zaskarżyło decyzję wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Warszawie (zabierz głos/oceń prezydenta).

SKO decyzją z dnia 25 października 2011 r. znak KOA/2757/Pi/11 uchyliło decyzję wójta gminy Jabłonna i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia wójtowi. W uzasadnieniu swojej decyzji SKO stanęło na stanowisku, iż listy obecności, zawierające dane osobowe mieszkańców gminy Jabłonna mogą być udostępnione wnioskodawcy, albowiem dotyczą one publicznej sfery działalności osób uczestniczących w zebraniach wiejskich. Po otrzymaniu decyzji SKO wójt gminy Jabłonna udostępnił żądane przez SLLGO listy obecności.

- Ochrona ta nie obejmuje działalności publicznej osoby, ani też sfery działań i zachowań, które ogólnie są pojmowane jako osobiste lub prywatne, jeżeli działania te lub zachowania wiążą się ściśle z działalnością publiczną – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.

Zdaniem Kolegium, zarówno obrady jak i uchwały podjęte przez zebranie wiejskie należą do sfery publicznej, o czym świadczy art. 70 Konstytucji RP oraz art. 36 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, z którego wynikają funkcje publiczne zebrania wiejskiego.

SKO stwierdził z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej nie można w żadnym stopniu wywodzić uprawnienia podmiotu dysponującego informacją publiczną do zachowania w tajemnicy tożsamości osoby, która działa w organach podmiotu wykonującego zadania publiczne, wymienionego w art. 4 ustawy.     

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Karamel, 2011-11-30 19:50:18

    dla niektórych pewne rzeczy są i zawsze będą jawne!!!!!!