PARTNER PORTALU
  • BGK

Łódzkie ma uchwalony budżet na 2018 r. Mimo sprzeciwu radnych PiS

  • aw/PAP    19 grudnia 2017 - 17:34
Łódzkie ma uchwalony budżet na 2018 r. Mimo sprzeciwu radnych PiS
Marszałek Witold Stępień podczas obrad sejmiku (fot.lodzkie.pl)

W uchwalonym przez radnych budżecie województwa łódzkiego na 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 903,4 mln zł, a wydatki mają sięgnąć 968,4 mln zł.
• Planowany deficyt to 65 mln zł. Po zaciągnięciu kredytu na 120 mln zł zadłużenie województwa na koniec roku sięgnie 340 mln zł.

• Za przyjęciem budżetu głosowało m.in. 18 radnych koalicji PO-PSL oraz jeden radny SLD. Przeciwko było 12 radnych z klubu PiS.

"Budżet, który przedłożyliśmy sejmikowi zakłada 903 mln 416 tys. zł dochodów, czyli o 56,7 mln więcej w stosunku do budżetu uchwalonego na ten rok. Mamy też 127 mln zł mniej zadłużenia, które spłacaliśmy systematycznie w ciągu ostatnich trzech lat" - powiedział przed rozpoczęciem obrad marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień. Wydatki ustalono natomiast na poziomie 968 mln 416 zł, co oznacza, że zakładany deficyt wyniesie 65 mln zł.

Marszałek poinformował jednocześnie, że woj. łódzkie w nadchodzącym roku zaciągnie kredyt w postaci wyemitowanych obligacji na 120 mln zł.

"Sięgamy po ten kredyt po to, by inwestować. Obserwujemy wahnięcie jeśli chodzi o możliwości samorządów i wykorzystanie środków unijnych. Uważamy, że interwencja w tym obszarze jest niezwykle potrzebna. Stąd aż 342 mln zł planowanych wydatków majątkowych i inwestycyjnych - to o ponad 120 mln zł więcej niż w tym roku" - tłumaczył Stępień, podkreślając, że woj. łódzkie jest trzecim regionem pod względem wiarygodności kredytowej w kraju, co ma świadczyć o dobrym zbilansowaniu wydatków.

Przewodniczący sejmiku Marek Mazur (PSL) podczas obrad poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO).

Największym wydatkiem w budżecie Łódzkiego będzie ponad 380 mln zł na transport i łączność. Modernizacje czekają m.in. drogę 484 Bełchatów - Kamieńsk (31 mln zł), budowę mostu na Warcie w ciągu drogi 710 (19 mln zł), rozbudowę DW 481 Łask - Wieluń (5 mln zł) i DW 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów (5 mln zł).

Kolejne pozycje w wydatkach zajmują: administracja publiczna - 187 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 126 mln zł (m.in. modernizacja Łódzkiego Domu Kultury i Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego; rewitalizacja Muzeum Sztuki w Łodzi), oświata i wychowanie - 46 mln zł, gospodarka mieszkaniowa - 41 mln zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 33 mln zł, rolnictwo i łowiectwo - 31 mln zł, pomoc społeczna - 28 mln zł, ochrona zdrowia - 22 mln zł, kultura fizyczna - 11 mln zł.

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji radni PiS zapowiedzieli, że będą głosować przeciwko przyjęciu budżetu.

"To kolejny budżet, w którym widać, że woj. łódzkie traci swoje szanse i jesteśmy najgorsi w Polsce pod względem dochodów i wydatków. Zarząd województwa przez lata rządzenia nie doprowadził do sytuacji, w której dochody i wydatki wzrosłyby na tyle, żebyśmy mogli powiedzieć, że na mapie Polski woj. łódzkie jawi się jako dobrze zarządzane" - tłumaczył na konferencji prasowej szef klubu radnych PiS Piotr Adamczyk.

Jak wskazał, najlepiej widoczne jest to w podziale dochodów i wydatków w roku 2018 na jednego mieszkańca województwa. W obu zaprezentowanych przez Adamczyka zestawieniach Łódzkie zostało sklasyfikowane na ostatnim miejscu - 363,50 zł w przypadku dochodów (przy średniej dla Polski 507,68 zł) i 389,66 zł w przypadku wydatków (przy średniej 551,80 zł).

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.