PARTNER PORTALU
  • BGK

Łódzkie: Nowe zasady nadzoru prawnego nad samorządami

  • PAP    4 marca 2016 - 16:56
Łódzkie: Nowe zasady nadzoru prawnego nad samorządami

W opinii wojewody łódzkiego, zmiany w organizacji pracy UW mają na celu eliminowanie biurokratycznych i czasochłonnych barier w pracy jednostek samorządu terytorialnego. (fot. pixabay)

• Wojewoda łódzki Zbigniew Rau przedstawił w piątek (4 marca) zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
• Zmiany mają usprawnić system nadzoru prawnego nad aktami pochodzącymi od jednostek samorządu terytorialnego.
W konferencji w Łodzi, której efektem ma być stworzenie nowych relacji związanych z nadzorem sprawowanym przez wojewodę nad aktami prawnymi pochodzącymi od jednostek samorządu terytorialnego, wzięło udział 400 osób pełniących kierownicze stanowiska w samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w Łódzkiem.

Jak podkreślił wojewoda Zbigniew Rau, w relacjach pomiędzy 177 jednostkami samorządu terytorialnego i Urzędem Wojewódzkim ma nastąpić "nowe otwarcie".

- Wszystkie akty prawa, przede wszystkim uchwały kolegialnych organów tych jednostek podlegają nadzorowi prawnemu wojewody. Istota zmian, które będziemy proponować, sprowadza się do tego, by pewne procedury i praktyki nadzoru zapewniały większą przewidywalność, przejrzystość i pewność rozstrzygnięć - zaznaczył.

Zgodnie z zapowiadanymi zmianami, służby wojewody nie będą ograniczać się jedynie do pełnienia funkcji nadzorczej, która zasadzała się na weryfikacji uchwał samorządów pod względem zgodności z prawem, lecz będą informować i doradzać radom różnych szczebli.

- Do tej pory jednemu radcy prawnemu w Urzędzie podlegało ok. 30 gmin, co oznacza, że każda uchwała – niezależnie od charakteru czy kalibru - wychodząca z rady gminy rozpatrywana jest przez tego samego radcę. Każdy z nich może różnie interpretować prawo dotyczące tych samych zagadnień. Aby temu zapobiec, zmieniamy procedury – pracownicy Wydziału Prawnego zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły tematyczne, a więc np. wszystkie uchwały związane z planem zagospodarowania przestrzennego będą trafiać do tego samego zespołu – wyjaśnił Rau.

Wojewoda zaproponował samorządowcom także inne nowe rozwiązania, które mają pomóc im w stanowieniu prawa. Na stronie internetowej UW będą mogli m.in. zapoznać się z rekomendowanymi przykładami projektów uchwał.

- Mam nadzieję, że projekty te przy udziale samorządowców będziemy poprawiać i ulepszać. Zbiór przykładowych projektów uchwał znacznie ułatwi przygotowanie aktów prawnych; jestem przekonany, że będzie się cieszył zainteresowaniem nie tylko w Łódzkiem, ale w całej Polsce, bo jest to pionierska propozycja - podkreślił dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli UW Ireneusz Krześnicki.

Pierwszym przykładowym aktem prawnym, który już można oglądać na stronie Urzędu jest statut gminy.

- Ten statut pozwala gminie funkcjonować normalnie nawet w sytuacji permanentnego konfliktu między organem wykonawczym a uchwałodawczym. Zawiera uniwersalne rozwiązania. To w dużej części mój projekt autorski, który przekazałem do zaopiniowania siedmiu radcom prawnym z naszego wydziału – zgłosili ponad 200 poprawek i wniosków, można więc uznać, że to akt przemyślany i zachęcam do jego wykorzystywania - zaznaczył Krześnicki.

W planach łódzkiego Urzędu jest przygotowanie w ciągu kolejnych 2-3 lat zestawu przykładowych aktów prawnych, który w dużym stopniu ułatwi pracę w administracji terytorialnej. Na stronie UW umieszczane będą też sentencje rozstrzygnięć nadzorczych oraz zasady stosowania techniki prawodawczej.

Zdaniem Krześnickiego, rozporządzenie Rady Ministrów określające te zasady jest bardzo trudne w odbiorze, dlatego radcy z UW "przełożą je na język samorządowy" i w internecie opublikują instrukcje do nich. Pierwsze takie instrukcje, m.in. jak budować tytuł uchwały, jak prawidłowo wskazywać podstawę prawną, jak wprowadzać zmiany do uchwały, już można przeczytać na stronie UW.

W opinii wojewody łódzkiego, zmiany w organizacji pracy UW mają na celu eliminowanie biurokratycznych i czasochłonnych barier w pracy jednostek samorządu terytorialnego. Jak zaznaczył, po ich wprowadzeniu, samorządy będą miały mniej pracy i więcej czasu dla swoich obywateli.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.