PARTNER PORTALU
  • BGK

Lublin: 419 mln zł na inwestycje w 2017 r.

  • aw/PAP    15 listopada 2016 - 16:24
Lublin: 419 mln zł na inwestycje w 2017 r.
Ratusz w Lublinie (fot.lublin.eu)

• Wydatki na poziomie 2 mld 83 mln zł, w tym 419 mln zł na inwestycje, zakłada projekt budżetu miasta Lublina na rok 2017.
• Dochody miasta mają wynieść 2 mld 24 mln zł. Pierwsze czytanie projektu budżetu odbędzie się na sesji rady miasta w czwartek (17 listopada).
Projekt budżetu na 2017 r. przedstawił na konferencji prasowej prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Podkreślił, że zaplanowany budżet pozwoli na kontynuację rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie nowych z udziałem środków europejskich.

W projekcie budżetu na wydatki inwestycyjne w 2017 r. zaplanowano 419 mln zł. "Ponad połowa to inwestycje, które będą realizowane z uwzględnieniem środków europejskich" - zaznaczył Żuk.

Na zadania realizowane z udziałem funduszy europejskich zaplanowano kwotę 242 mln zł. To ponad dwa razy więcej niż w roku bieżącym.

W wydatkach majątkowych, czyli przeznaczonych na inwestycje, największą pozycję - ponad 227 mln zł - stanowią zadania związane budową i remontami dróg. Ponad 43 mln zł przeznaczone ma być na inwestycje w dziedzinie kultury fizycznej, ponad 35 mln - w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ponad 23 mln zł - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ponad 18 mln zł - oświaty.

Największe inwestycje planowane na 2017 r to m.in. budowa nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin (łączącego z obwodnicą miasta), kontynuacja budowy ul. Muzycznej z mostem na Bystrzycy oraz przebudowa skrzyżowania ulic Solidarności, Sikorskiego i gen. Ducha. Kontynuowana będzie też przebudowa reprezentacyjnego Placu Litewskiego oraz przebudowa stadionu lekkoatletycznego.

W przyszłym roku ma rozpocząć się budowa nowej szkoły i nowego żłobka. Mają być też opracowane projekty budowlano-wykonawcze dotyczące Centrum Sztuki Dzieci - Teatr Andersena, które ma powstać w dawnym Domu Kultury Kolejarza, a także zagospodarowania Parku Ludowego oraz błoni pod Zamkiem Lubelskim.

Skarbnik miasta Irena Szumlak powiedziała, że udział wydatków majątkowych w budżecie przekracza 20 proc., czyli stanowią one jedną piątą wszystkich wydatków. Wydatki przeznaczone na inwestycje w roku 2017 w przeliczaniu na jednego mieszkańca sięgną 1231 zł; to o 40 proc. więcej niż w roku 2016.

Planowane wydatki miasta w 2017 r. - na poziomie 2 mld 83 mln zł - wzrosną w stosunku do roku 2016 o 7 proc. W przeliczeniu na jednego mieszkańca będzie to 6 tys. 116 zł.

Dochody miasta w 2017 r. mają wynieść 2 mld 24 mln zł, co oznacza, że wzrosną o 5 proc. w stosunku do roku bieżącego. Dochód na jednego mieszkańca w roku 2017 ma sięgnąć 5 tys. 942 zł.

Główne źródła dochodów to wpływy z podatków PIT i CIT, które przekroczyć mają 468 mln zł, podatki i opłaty lokalne - ponad 326 mln zł, dochody majątkowe - 270 mln zł, dotacje i inne środki na realizację zadań bieżących - 335 mln zł.

Według projektu budżetu subwencja oświatowa w 2017 r. wyniesie ponad 420 mln zł, ale planowane wydatki na oświatę przekroczą 637 mln zł. "Subwencja nie pokrywa wydatków na oświatę. Miasto dofinansowuje oświatę z własnych dochodów" - podkreśliła Szumlak.

Na pomoc i politykę społeczną ma być w sumie wydane 421 mln zł, w tym - jak zaznaczyła skarbnik - są wydatki na świadczenia wychowawcze (Program 500+), na co zaplanowano 157 mln zł. "Będzie to już pełny rok (wypłacania tych świadczeń) i to zdecydowanie wpływa na wzrost wydatków bieżących" - dodała Szumlak.

Planowany deficyt na przyszyły rok ma wynieść 59 mln zł, a nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) - ponad 90 mln.

Łączyn dług miasta sięgnie 1 mld 336 mln zł. Na obsługę zadłużenia w budżecie zaplanowano 33,7 mln zł.

Projekt budżetu Lublina na rok 2017 będzie przedmiotem dyskusji na najbliższej sesji rady miasta, która ma się odbyć w czwartek. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.