PARTNER PORTALU
  • BGK

Lubuskie, budżet województwa na 2016 r.

  • pap/pt    26 listopada 2015 - 12:21
Lubuskie, budżet województwa na 2016 r.

W projekcie przyszłorocznego budżetu woj. lubuskiego dochody zaplanowano na 422,6 mln zł, natomiast wydatki na 435,5 mln zł. Na inwestycje samorząd województwa planuje wydać ok. 143,5 mln zł.
Do najważniejszych inwestycji ujętych w projekcie budżetu należą: ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice (39,6 mln zł), budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w rejonie Nowa Sól-Pleszówek oraz budowa przepompowni odwadniającej (13,9 mln zł), budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w gminach Maszewo, Gubin, Krosno Odrzańskie (3 mln zł), rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (2 mln zł) i wiele innych.

Nakłady na inwestycje na drogach

Nakłady na inwestycje na drogach wojewódzkich wyniosą 39,3 mln zł. Są to m.in. budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w Skwierzynie (7,6 mln zł), drugi etap budowy obwodnicy Drezdenka (3 mln zł), budowa obwodnicy Rzepina (3 mln zł), rozbudowa drogi w Trzemesznie Lubuskim (2,5 mln zł), rozbudowa drogi na odcinku Krosno Odrz. - Radnica (2,5 mln zł), i inne.

Na zadania w ochronie zdrowia samorząd planuje przeznaczyć 16,8 mln zł, na kulturę i sport ok. 33,8 mln zł.

Dużą pozycją po stronie wydatków są melioracje wodne, tutaj projekt zakłada wydanie 73,3 mln zł. Realizacja zadań samorządu związanych z transportem i łącznością ma kosztować w przyszłym roku 139,4 mln zł, natomiast wydatki w dziale administracja publiczna wyniosą 71,1 mln zł.

"Na wkłady własne zaplanowano 38,4 mln zł, z tego: na wydatki bieżące 15,7 mln zł, na wydatki majątkowe - 22,7 mln zł. W projekcie budżetu na 2016 rok na wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 143,5 mln zł" - powiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

W 2016 roku największymi pieniędzmi będzie dysponował Departament Infrastruktury i Komunikacji - 139 mln zł, następnie Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi - 85,7 mln zł oraz Departament Infrastruktury Społecznej - 69,2 mln zł.

Wydatki inwestycyjne to 33 proc. wydatków majątkowych województwa. Przygotowany przez zarząd województwa projekt budżetu zakłada ok. 13 mln zł deficytu. To o 9 mln zł mniej, niż kwota tegorocznego deficytu (22 mln zł).

"Deficyt wynika z zaplanowania wydatków w wyższej kwocie niż planowane dochody. Spłata rat kredytów i odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniesie w przyszłym roku ok. 31 mln zł" - powiedziała skarbnik woj. lubuskiego Józefa Chalecka.

Na co największe wydatki

W strukturze dochodów województwa największą pozycją w budżecie są: wpływy z udziału w podatku CIT (76,3 mln zł), wpływy z udziały w podatku PIT (28,7 mln zł), subwencje (84,8 mln zł), dotacje celowe z budżetu państwa (96,2 mln zł), dotacje celowe na finansowanie zadań unijnych (116,6 mln zł). Pozostałe dochody w kwocie 20 mln zł to m.in. wpływy z usług oraz wpływy ze sprzedaży mienia.

"Zakładam, że w trakcie roku budżetowego, budżet będzie zwiększony o ok. 80 mln zł na zadania inwestycyjne związane z wdrażaniem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego" - podkreśliła marszałek Polak.

Rezerwa ogólna w projekcie budżetu województwa na 2015 r. została określona na ok. 2,8 mln zł, a celowa na ponad 7 mln zł. Sesja budżetowa Sejmiku Woj. Lubuskiego została zaplanowana na 21 grudnia br. W najbliższych dniach nad projektem budżetu będą pracować komisje Sejmiku.

"Konstrukcja budżetu to przede wszystkim dostosowanie wydatków do możliwości finansowych. W stu procentach zostały zabezpieczone wkłady własne do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie zabezpieczono środki na realizację zadań kontynuowanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jest to budżet bezpieczny dla województwa lubuskiego" - uważa skarbnik Chalecka.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.