PARTNER PORTALU
  • BGK

Lubuskie gminy krytykują projekt ustawy wiatrakowej

  • MIW    24 marca 2016 - 11:28
Lubuskie gminy krytykują projekt ustawy wiatrakowej
Czy będzie bezwzględny zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych w pobliżu elektrowni wiatrowych? (Fot. : www.trabkiw.ug.gov.pl)

• Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych niezgodny z konstytucją?
• Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego ostro o treści i sposobie wprowadzania zmian.
• Grozi nam upadek najlepiej rozwiniętego segmentu energetyki odnawialnej – uważa ZGWL.
- Projektowane regulacje byłyby zdecydowanie najbardziej rygorystyczne w całej Unii Europejskiej. Skutkiem ich wprowadzenia może być upadek najlepiej rozwiniętego segmentu energetyki odnawialnej, który przynosi wymierne korzyści także społeczności lokalnej (wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, poprawa jakości środowiska). Przyjęcie projektu ustawy istotnie zwiększy również ryzyko niespełnienia wiążących unijnych zobowiązań w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w Polsce – tak poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ocenia Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (nie jest to zresztą jedyna samorządowa organizacja, która krytyczne ocenia ten projekt).

W przyjętym 16 marca stanowisku samorządowcy wyrażają obawę, iż proponowane zmiany (odległość, jaka musi być zachowana między elektrownią, a zabudowaniami mieszkalnymi oraz wymagania techniczne, jakie powinne zostać zachowane w procesie eksploatacji turbin wiatrowych) mogą doprowadzić „do drastycznego ograniczenia procesu budowy nowych elektrowni wiatrowych”, gdyż zwiększenie powierzchni obszarów wyłączonych spod zabudowy może wykluczyć większość potencjalnych lokalizacji, w obrębie których elektrownie te mogłyby powstać w aktualnym stanie prawnym.

Wątpliwości samorządowców budzi też bezwzględny zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych w pobliżu elektrowni wiatrowych, a zdecydowany sprzeciw - fakt regulowania zasad usytuowania elektrowni wiatrowych na poziomie ustawowym.

- W ocenie Zrzeszenia, lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zasady, zgodnie z którą elektrownie wiatrowe mogłyby być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ramach których lokalne władze określałyby indywidualne dopasowanie odległości dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. Wskazana propozycja dawałaby możliwość elastycznego sytuowania takich elektrowni, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami oraz oczekiwaniami społecznymi – argumentuje Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Podkreśla przy tym, że wszelkie zaostrzenia dotyczące procesu inwestycyjnego w zakresie elektrowni wiatrowych powinny być wprowadzane „w sposób wyważony i tylko jako niezbędne dla zapewniania bezpieczeństwa ludzi, mienia i szeroko pojętego środowiska oraz w taki sposób, aby nie doprowadzić do zatrzymania pożądanych przez społeczność lokalną planów budowy nowych elektrowni”.

Zdaniem autorów pisma w tym zaś przypadku proponowane regulacje są „całkowicie nieproporcjonalne w stosunku do informacji przedstawionych w uzasadnieniu do projektu ustawy, co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności projektowanych zmian z Konstytucją”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • diament, 2016-03-25 16:57:14

    Nie wierzę, że takie stanowisko może wypłynąć po samodzielnym rozpoznaniu sytuacji w konflikcie związanym z lokalizacją farm wiatrowych. Wszystkie użyte argumenty to lobbystyczne slogany propagowane przez całe lata przez "wiatrakowców". Jeśli w gronie samorządowców nikt nie widzi problemów... ludzi zmagających się z uciążliwością sąsiedztwa farm wiatrowych to nie są to samorządowcy. Można mieć swoje lub opłacone przekonania ale jak spojrzycie w oczy swoim ludziom. Wstyd mi za takich samorządowców z szeroko zamkniętymi oczyma. To jeszcze jeden argument za tym aby taka ustawa powstała i określiła sztywne łatwo weryfikowalne parametry lokalizacji. Wtedy skończy się ten chocholi taniec. Oczywiście po uregulowaniu inwestycji przyszłych należy natychmiast zająć się powstałymi w podejrzany sposób inwestycjami wiatrakowymi i ludźmi którzy wydawali niedorzeczne decyzje. Ilość szalbierstwa i matactwa ma tam pokłady głębsze niż węgla w kopalniach...  rozwiń