PARTNER PORTALU
  • BGK

MAC: nie będzie kosztownego rozkopywania ulic przy budowie sieci

  • bad    31 lipca 2014 - 15:46
MAC: nie będzie kosztownego rozkopywania ulic przy budowie sieci

KWRiST zatwierdziła projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Określa on wymagania techniczne dla projektowania i budowy kanałów technologicznych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwestia rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, a także projekt rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, były m.in. przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w środę 30 lipca 2014 r. 

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, określa wymagania techniczne dla projektowania i budowy kanałów technologicznych. Kanały technologiczne w pasie drogi powinny umożliwić instalację kabli dla potrzeb administracji samorządowej, kilku operatorów telekomunikacyjnych oraz umieszczenie kabli energetycznych. Kanały te umożliwiają budowę i rozbudowę sieci szerokopasmowych.

Dzięki nim unika się konieczności kosztownego i często trudnego (uzbrojenie podziemne, zakłócenie ruchu) rozkopywania ulic przy budowie sieci. Budowa takich kanałów znacznie przyspiesza realizację inwestycji liniowych (telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, umożliwiają one też budowę sieci zarządzania ruchem drogowym, czy monitoringu wizyjnego). W posiedzeniu Komisji udział wzięli m.in.: Stanisław Huskowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Bogdan Dombrowski, podsekretarz stanu w MAC, a także przedstawiciele strony samorządowej i rządowej.

W trakcie posiedzenia Komisji przedstawiono i omówiono m.in. projekty resortów: finansów, administracji i cyfryzacji, infrastruktury i rozwoju, edukacji, zdrowia, spraw wewnętrznych.

Szeroko dyskutowana była m.in. kwestia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności janosikowego. Proponowane w projekcie zmiany obejmują tylko województwa, natomiast samorządy uważają, że powinny one objąć także powiaty i gminy.

Czytaj też: Majszczyk: nikt nie straci na nowych rozwiązaniach

Z kolei projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wprowadza zmiany dot. rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. Zmiana polega na obniżeniu opłat za częstotliwości dla tych nadawców, których decyzja w sprawie rezerwacji częstotliwości przyznająca prawo do dysponowania częstotliwością na obszarze mniejszym niż obszar całego kraju obejmuje prawo do dysponowania częstotliwością na obszarze, na którym znajduje się co najmniej 6 miast na prawach powiatu w danym województwie.

Dla tych nadawców opłatę za prawo do dysponowania częstotliwościami o łącznej szerokości 1 kHz na obszarze szóstego i kolejnych miast na prawach powiatu w danym województwie w zakresie do 174 MHz obliczać się będzie jako iloczyn liczby tych miast i kwoty opłaty za 1 kHz określonej w tablicy 1 dla gminy miejskiej, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Szóste i kolejne miasto na prawach powiatu będzie liczone jako zwykła gmina miejska. Jest to znaczna obniżka bowiem opłata za gminę miejska wynosi 500 zł, a za miasto na prawach powiatu 3750.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.