PARTNER PORTALU
  • BGK

Małe gminy mylą się częściej

  • GK    5 lipca 2011 - 07:56
Małe gminy mylą się częściej

Gminy wiejskie i miasta na prawach powiatu najczęściej naruszały prawo. Średnio, na każdą z przeprowadzonych przez RIO kontroli w tych jednostkach przypadało około 19 różnych nieprawidłowości.
Podczas kontroli w 2010 r. stwierdzono 16 481 nieprawidłowości. W 2009 r. ich liczba wynosiła 16 663 – tak wynika ze sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych za 2010 rok.

Największy udział w ogólnej liczbie stwierdzonych błędów stanowiły nieprawidłowości w zakresie działań związanych z realizacją budżetu – 37,9 proc., w tym dochodów i przychodów (21,8 proc.) oraz wydatków i rozchodów (15,2 proc.), jak też w zagadnieniach tematycznych dotyczących księgowości i sprawozdawczości budżetowej (21,2 proc.) oraz zamówień publicznych (14,0 proc).

Kolejny rok z rzędu poważnym problemem okazały się nieterminowo regulowane zobowiązania. Ujawniono 247 takich przypadków, co stanowiło 24,2 proc. ogólnej liczby nieprawidłowości w tym zakresie.

Dokonywanie wypłaty gotówki osobom nieupoważnionym lub bez pokwitowania i bez egzekwowania wskazania daty odbioru gotówki zauważono na przykład w Urzędzie Miejskim w Korszach, w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane Nida, w Urzędzie Gminy Biskupiec, w Urzędzie Gminy Budry i w Urzędzie Gminie Rybno (wszystkie woj. warmińsko-mazurskie).

Natomiast główny księgowy Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie) dokonywał przelewów na swój rachunek bankowy kwot nieudokumentowanych dowodami źródłowymi oraz zawyżonych własnych wynagrodzeń w stosunku do kwot wynikających z list płac. Łącznie w latach 2006 – 2010 pracownik przelał bezpodstawnie na własne konto ponad 153 tys. zł.

Za to burmistrz Stawisk (woj. podlaskie) i jego zastępca pobierali zaliczki na poczet wynagrodzeń i nie dokonywali ich bieżącego zwrotu. Burmistrz pobrał zaliczki w 2008 r. na kwotę 17,5 tys. zł, a zastępca – 14, 9 tys. zł w 2009 r. i 15,9 tys. zł w 2010 r. (pracownik ten w trakcie kontroli dokonał spłat zaliczek pobranych w 2009 r.).

Największą liczbę nieprawidłowości kontrolerzy RIO wykryli w kategorii „wykonanie budżetu – dochody i przychody”. Zanotowali i 3 608 przypadków. Gmina Głowno (woj. łódzkie) na przykład nie doliczyła podatku VAT do cen wywoławczych za sprzedawane działki, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i uiściła go z własnych dochodów, powodując ich uszczuplenie o ponad 33 tys. zł.

W Gminie Świętochłowice (woj. śląskie) zaniechano aktualizacji w latach 2006 – 2010 opłat z tytułu użytkowania wieczystego mienia gminy oraz mienia Skarbu Państwa, przez co zaniżono dochody z tego tytułu.

Jeśli chodzi o sprawozdania z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 r. to największe zdyscyplinowanie w tej dziedzinie wykazały samorządy województw – 81,3 proc. oraz miasta na prawach powiatu – 67,7 proc.

Oceniające je składy orzekające regionalnych izb obrachunkowych wydały 2 973 opinie, z czego 1 819 stanowiły opinie pozytywne, 1 139 opinie pozytywne z uwagami, 15 opinie negatywne.

W porównaniu z rokiem ubiegłym obniżyła się liczba opinii pozytywnych, a wzrosła liczba opinii pozytywnych z uwagami.

Negatywne opinie zostały wydane dla 14 gmin i jednego związku komunalnego. W stosunku do roku poprzedniego ich liczba wzrosła (z 10 w 2009 r. do 15 w 2010 r.).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.