PARTNER PORTALU
  • BGK

Małopolska i Śląsk bliżej wspólnej strategii

  • ZWI    5 kwietnia 2013 - 16:29
Małopolska i Śląsk bliżej wspólnej strategii

Na Wawelu w Sali Senatorskiej radni Sejmików Małopolskiego i Śląskiego przyjęli deklarację w sprawie „Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020”.
„Jest to strategia, która powstała oddolnie, w odróżnieniu od innych strategii regionalnych przygotowywanych przez rząd. Prace nad Strategią prowadzone były bardzo szybko, udało się ją przygotować w ciągu zaledwie dwóch lat. Jest ona wynikiem wieloletnich przemyśleń i tego, że czekały na nią środowiska gospodarcze i naukowe; obejmuje obszar o wyjątkowym potencjale. Życzę nam wszystkim, by to wydarzenie było początkiem rzeczywistej współpracy na poziomie przemysłu, uczelni ale też urzędów" - mówiła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła zaznaczył, że istotnym elementem nowoczesnego zarządzania w sferze usług publicznych jest przejście od etapu konkurencji do etapu kooperacji.

„Dzięki temu uzyskuje się znacznie lepsze usługi publiczne. Uważam, że będziemy dobrym zaczynem, a nasza Strategia będzie dobrym przykładem dla innych regionów. Jesteśmy w momencie, kiedy nakreślamy dalekosiężne wizje i nie boimy się wyzwań. Wykonując wspólnie nasze zadania, jesteśmy w stanie wprowadzić nasze województwa na ścieżkę przyspieszonego rozwoju. Podobnie jak inne osoby zgromadzone w tej sali jestem przekonany o historyczności tego momentu" - przekonywał marszałek.

Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze obu województw ma służyć możliwie największej grupie podmiotów regionalnych, odzwierciedlając ich oczekiwania i aspiracje oraz kreując nowe przestrzenie działania, w szczególności możliwości współpracy międzyregionalnej.

W przyjętym dokumencie za cel nadrzędny obrano uczynienie z Polski Południowej nowoczesnego i atrakcyjnego regionu w Europie.

Tekst przyjętej Strategii był opracowywany w okresie od jesieni 2010 do wiosny 2013. W trakcie prac na nią w obu województwach przeprowadzono warsztaty oraz konsultacje z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych i gospodarczych oraz szerokiego grona ekspertów.

Cały proces był objęty patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Inicjatywa jest wyrazem woli władz samorządowych Małopolski i Śląskiego, a jej celem jest podjęcie działań zmierzających do rozwoju współpracy w zakresie zwiększenia konkurencyjności i spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym obu regionów. Za kluczową uznano współpracę w następujących dziedzinach: kapitał ludzki, gospodarka, turystyka i kultura, infrastruktura, transport, współpraca transgraniczna, rewitalizacja przestrzeni miejskich oraz ochrona środowiska.

Podczas uroczystej sesji radni obu województw przyjęli również dwie deklaracje: pierwszą - dotyczącą organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej na Stadionie Śląskim w Chorzowie w 2020 roku podjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego oraz drugą - w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 roku uchwaloną przez Sejmik Województwa Śląskiego.KOMENTARZE (1)