PARTNER PORTALU
  • BGK

Marszałkom przybywa kompetencji

  • AW/mazovia.pl    28 grudnia 2011 - 19:09
Marszałkom przybywa kompetencji

Od 1 stycznia do marszałka województwa przechodzą kolejne kompetencje. Tym razem urząd marszałkowski przejmie zadania realizowane do tej pory przez służby wojewody i ministra pracy.
Ośrodki adopcyjne, wypłata świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to tylko najważniejsze z kompetencji, jakie z Nowym Rokiem przejma marszałkowie województw. Dodatkowo w związku z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami marszałek będzie odpowiadał m.in. za prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich czy sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. - W sumie do instytucji podległych marszałkowi w województwie mazowieckim w nowym roku przechodzi 61 pracowników - wylicza biuro prasowe tamtejszego urzedu marszałkowskiego.

Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. wprowadza nowe zadania dla marszałków województw związane z organizowaniem i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych. W województwie mazowieckim mamy łącznie sześć publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, po jednym w każdym subregionie czyli w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Zgodnie z ustawą dotychczasowe ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ulegają likwidacji, a z dniem 1 stycznia 2012 r. powstają nowe - utworzone przez samorząd województwa. Dla przykładu zadania te na Mazowszu zostały przekazane do realizacji Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

Samorząd województwa zgodnie z ustawą przejmuje tylko część adopcyjną działalności ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, a część związana z działaniami na rzecz rodzin zastępczych np. szkolenia rodzin zastępczych pozostaje w gestii powiatów.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Od 1 stycznia 2012 r. sprawy związane z roszczeniami pracowniczymi w razie niewypłacalności pracodawcy przejmuje marszałek województwa. Do tej pory były to kompetencje kierowników Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od 1 stycznia przyjmowaniem wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu oraz samą wypłatą będą zajmować się Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Ustawa o kierujących pojazdami

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami jest nowym, odrębnym aktem prawnym, którego zakres obejmuje sprawy regulowane dotychczas w ustawie - Prawo o ruchu drogowym i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ustawa wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia tj. 10 lutego 2012 roku.

Głównym celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami oraz minimalizację negatywnych zjawisk związanych z procesem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Ustawa doprecyzowuje obowiązujące obecnie zadania realizowane przez samorządy województw, polegające na uszczegółowieniu kompetencji w ramach zadań już przypisanych samorządom województw. Ustawa nakłada na marszałka województwa nowe zadania:

- prowadzenie ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich (Departament Zdrowia urzędu marszałkowskiego);
- sprawowanie nadzoru w zakresie spełnienia wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem lub tramwajem (dotyczy szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych etc.).

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.