PARTNER PORTALU
  • BGK

Marszałkowie chcą zmian w zabezpieczeniach finansowych biur podróży

  • AT    19 października 2012 - 15:58
Marszałkowie chcą zmian w zabezpieczeniach finansowych biur podróży

Konwent Marszałków Województw RP przyjął wczoraj dwa przygotowane przez województwo mazowieckie stanowiska, dotyczące regulacji prawnych związanych z biurami podróży.
Marszałkowie popierają utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, jednak nie w formie zaproponowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Domagają się także zapewnienia zwrotu poniesionych przez województwa kosztów w związku ze sprowadzeniem do kraju klientów upadłych biur podróży oraz zabezpieczenia środków finansowych zapewniających klientom tych biur 100-procentowy zwrot wpłaconych pieniędzy.

Potrzebne dodatkowe zabezpieczenia i środki

Marszałkowie uważają, że obowiązujący obecnie system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jest niewystarczający. Środków nie starcza ani na pokrycie kosztów powrotów klientów do kraju, ani na zapewnienie klientom biur podróży zwrotu środków zgodnie z obowiązującą ustawą.

Czytaj też: Marszałek za zmianami w usługach turystycznych

Właśnie dlatego marszałkowie wzywają Ministra Finansów do zapewnienia środków finansowych na zwrot wydatkowanych przez marszałków z budżetu województw pieniędzy na sprowadzenie turystów do kraju. A także do uzupełnienia różnicy finansowej pomiędzy sumą gwarancji ubezpieczeniowej biur podróży, a kwotą uzasadnionych roszczeń poszkodowanych klientów.

Dodatkowo marszałkowie postulują konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki, które zapewnią klientom 100-procentowy zwrot poniesionych kosztów w przypadku, gdy środki z gwarancji okażą się niewystarczające.

Takim zabezpieczeniem mogłyby być – dodatkowy fundusz gwarancyjny lub zwiększenie wysokości minimalnych zabezpieczeń finansowych, w szczególności w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Czytaj też: Potrzebne większe obostrzenia dla biur podróży

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – tak, ale w innej formie

Marszałkowie popierają utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, jednak w przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projekcie ustawy dostrzegają liczne braki.

<!-- pagebreak //-->

Marszałkowie nie zgadzają się na zaproponowane przez ministerstwo rozszerzenie kompetencji marszałków województw, które wskazuje ich jako dysponentów funduszu. Nałożyłoby to na marszałków dodatkowe obowiązki m.in.: kontrolę wnoszenia składek na rzecz funduszu, egzekucji należności z tytułu niezapłaconych składek do funduszu czy też rozpatrywania roszczeń złożonych przez klientów.

Marszałkowe zwracają uwagę, że projekt ustawy wprowadza dualizm dochodzenia roszczeń przez klientów poszkodowanych przez biura podróży – z jednej strony do ubezpieczyciela za pośrednictwem marszałka województwa do środków z umowy gwarancji, a z drugiej – do marszałka województwa za pośrednictwem ubezpieczyciela do środków z funduszu.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Benek, 2012-10-20 00:00:37

    kto.s chory na umyśle stworzył tym oszustom takie przepisy na podstawie których z naszych podatków dopłaca się tym krętaczom,nie ma na to naszej zgody i nigdy nie będzie jeżeli nie potrafi prowadzić biura turystycznego ton niech się za to nie bierze bo nikt takiemu nie będzie dokładał do interesu, n...ajpierw pieniądze turystów przebalował, potem ogłosił upadłość biura i myśli, że my za niego pokryjemy straty - nic z tego, przepisy muszą być jasne i konkretne, a tu najpierw durne przepisy ustalono dla złodziei, nachapali się - może nawet razem- a teraz dopiero zauważyli, że trzeba coś zmienić, po prostu hańba ale społeczeństwo spokojnie nie ma zamiaru na to patrzeć  rozwiń