PARTNER PORTALU
  • BGK

Mateusz Morawiecki chce od samorządów więcej odpowiedzialności i współdziałania

  • pt    27 marca 2017 - 12:25
Mateusz Morawiecki chce od samorządów więcej odpowiedzialności i współdziałania
Strategia zapowiada zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów (fot.pixabay)

• Na samorządach lokalnych spoczywać będzie większa niż dotychczas odpowiedzialność za rozwój gospodarczy, przełamywanie barier we współpracy z innymi samorządami, jak również poprawę dialogu z przedsiębiorcami i mieszkańcami – wynika ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą opublikowało Ministerstwo Rozwoju.

• Polityka regionalna po roku 2020 będzie bardziej skoncentrowana terytorialnie oraz tematycznie i co do zasady (z wyjątkiem najuboższych obszarów) nie powinna finansować podstawowych usług i dóbr realizowanych przez samorządy, stanowiących ich zadania własne.

• Środki na te cele powinny znajdować się w budżetach samorządów lub być dostępne w ramach krajowego systemu finansowania zadań publicznych – czytamy w SOR.
Dokument - ponad 300 stron - który dotyczy działań do roku 2020, przedstawia również perspektywę do roku 2030. Obejmuje wiele przedsięwzięć, zarówno z zakresu rozwiązań legislacyjnych, jak i konkretnych inwestycji.

Ministerstwo podkreśla, że Strategia może być modyfikowana. Wiele projektów jest już w trakcie realizacji, ich wdrażanie odbywało się równolegle do procesu formalnej akceptacji - dodało ministerstwo.

Wiele miejsca w Strategii poświęcono samorządom, głównie problemowi zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

Czytaj też: Powiaty: Morawiecki zapomniał o wzroście dochodów JST

Jak oceniono, w latach 2004–2014 istotnie zmniejszył się dystans rozwojowy Polski w stosunku do średniej UE (mierzony PKB per capita wg PPS), przy czym szczególnie szybkie tempo wzrostu odnotowały województwa i podregiony najbardziej rozwinięte gospodarczo.

Jak wynika z dokumentu, istotnym problemem, negatywnie wpływającym na możliwości wyrównywania szans rozwojowych i poziomu rozwoju, jest niewystarczająca jakość działań podejmowanych przez instytucje publiczne.

Resort ocenia, że deficyty w zakresie efektywnego zarządzania rozwojem angażującym różne podmioty publiczne, społeczne i prywatne, ujawniają się zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym.

Dysproporcje rozwojowe

Jak podkreślono w SOR, dysproporcje w rozwoju między zamożnymi i biedniejszymi terytoriami Polski zwiększyły się w wyniku niewystarczających impulsów rozwojowych z wysokorozwiniętych obszarów, w szczególności ośrodków wojewódzkich (większość odnotowała w ostatnich latach dynamiczny rozwój) na obszary słabiej rozwinięte.

Korzyści z dynamicznego rozwoju ośrodków metropolitalnych osiągają przede wszystkim obszary położone w ich bezpośrednim zasięgu. Liczne mniejsze ośrodki miejskie i obszary wiejskie, zwłaszcza położone peryferyjnie, mimo zmniejszenia luki w wyposażeniu infrastrukturalnym (drogi, wodociągi, kanalizacja, infrastruktura społeczna, itp.) nadal pozostają obszarami odpływu ludności oraz charakteryzują się bardzo małym poziomem inwestycji prywatnych.

- Spodziewane kierunki zmian w polityce regionalnej UE po roku 2020 oraz zmieniające się wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi Polska wymagają bardziej trafnego dopasowania zakresu interwencji polityki regionalnej do potencjałów i wyzwań rozwojowych różnych typów obszarów funkcjonalnych, w tym wiejskich i miejskich oraz udoskonalenia i poprawy skuteczności mechanizmów i instrumentów wykorzystywanych w tej polityce (organizacyjnych, prawnych i finansowych) – czytamy w dokumencie.

Dowiadujemy się, że niezbędne jest wzmocnienie systemu współzarządzania procesami rozwojowymi tak, aby oprócz rządu i samorządu wojewódzkiego odgrywających dotychczas kluczową rolę włączyć w procesy programowania i realizacji polityki regionalnej, a co się z tym wiąże ponoszenie współodpowiedzialności, także innych aktorów rozwoju.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.