PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowieckie, Fitch potwierdził ratingi

  • pt    23 listopada 2016 - 15:37
Mazowieckie, Fitch potwierdził ratingi
Wskaźniki ekonomiczne Mazowsza są wyższe od średniej krajowej (fot.flickr)

• Fitch Ratings potwierdził ratingi Mazowsza.
• Międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A-”, międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”.
W komunikacie czytamy m.in.: „Fitch potwierdził także długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „BBB+” dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro. Potwierdzenie ratingów i ich perspektywy odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie województwo utrzyma solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność, przy równoczesnym spadku zadłużenia bezpośredniego. Ratingi uwzględniają również wysokie ryzyko pośrednie województwa, związane ze znacznymi potrzebami finansowymi podmiotów leczniczych.”

Niższe janosikowe

Jak zauważa Fitch, Mazowsze utrzyma solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 25%. Będzie to wynikiem ograniczania wydatków bieżących oraz oczekiwanego znacznego wzrostu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który ma ponad 60-procentowy udział w dochodach operacyjnych województwa.

„Zgodnie z naszą prognozą dochody CIT w 2016 r. powinny wzrosnąć o 7% rok do roku w związku z oczekiwanym wzrostem PKB o 3%. Wpłaty na subwencję ogólną dla województw (tzw. “janosikowe”) wyniosą 318 mln zł w 2016 r., czyli około 20% wydatków operacyjnych województwa, w porównaniu do 37% wydawanych średnio w latach 2012-2014.

Wskaźniki ekonomiczne Mazowsza

W 2016 r. województwo dodatkowo zapłaciło w całości „janosikowe” za 2014 r. w wysokości 182,1 mln zł i w rezultacie nie ma więcej zaległości z tego tytułu. W celu sfinansowania „janosikowego” województwo wykorzystało nadwyżkę gotówki, co nie wpłynęło negatywnie na jego sytuację finansową. Natomiast marża operacyjna w 2016 r. będzie niższa zarówno od marży operacyjnej osiągniętej w 2015 r., jak i od prognozowanych w średnim okresie marż operacyjnych”.

Jak dodaje agencja wskaźniki ekonomiczne Mazowsza są wyższe od średniej krajowej. Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca (ponad 5 milionów mieszkańców) stanowił 161% średniej krajowej w 2013 r. (ostatnie dostępne dane) i to głównie dzięki usługom, które dominują w gospodarce lokalnej.

Wartość Dodana Brutto sektora usług w 2013 r. wyniosła 73% (Polska: 63%) i sektor ten zatrudniał 67% wszystkich pracujących (Polska: 57%). Stopa bezrobocia w województwie na koniec września 2016 r. wyniosła 7,4% i była niższa od średniej krajowej (8,3%)”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.