PARTNER PORTALU
 • BGK

Mazowsze odzyskuje pieniądze za zadanie zlecone. Będzie lawina pozwów?

 • bad    8 września 2015 - 12:03
Mazowsze odzyskuje pieniądze za zadanie zlecone. Będzie lawina pozwów?

Fot. mazovia.pl

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził zwrot Mazowszu od skarbu państwa ponad 1,8 mln zł za jedno z niezapłaconych zadań zleconych. To precedensowy wyrok.
W ubiegły piątek Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził zwrot Mazowszu od skarbu państwa ponad 1,8 mln zł za jedno z niezapłaconych zadań zleconych. Mazowsze złożyło też pozwy w wielu innych sprawach dotyczących niedofinansowania przez państwo zadań, które rząd zleca do wykonania samorządom. W całym kraju samorządy województw, powiatów i gmin borykają się z tymi samymi problemami. Piątkowy wyrok dotyczył zadań związanych z gospodarką wodną.

Województwo mazowieckie wygrało precedensową sprawę

Mazowsze domagało się od skarbu państwa (reprezentowanego przez wojewodę) zwrotu ponad 1,8 mln zł, których wojewoda nie przekazał na czas samorządowi województwa. W związku z tym Mazowiecki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych musiał w 2012 r. realizować zadania w oparciu o budżet Mazowsza. W piątkowym wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie (I Wydział Cywilny) zasądził od skarbu państwa (wojewody mazowieckiego) na rzecz Mazowsza kwotę 1,846 mln zł wraz z odsetkami (za czas od 30 maja 2013 r. do dnia zapłaty).

Sprawa miała charakter precedensowy, ponieważ wojewoda mazowiecki reprezentujący skarb państwa przyznał dotację na zrealizowane zadania z zakresu gospodarki wodnej, przy czym dotacja ta wpłynęła na konto urzędu 31 grudnia 2012 r., a zatem ostatniego dnia roku. Wpłynęła ona przed południem, musiała zostać przekazana z konta urzędu marszałkowskiego na konto WZMiUW i tam na konto wpłynęła dopiero 2 stycznia 2013 r.

– Obowiązujące przepisy prawne przewidują, że w takiej sytuacji dotacja musiała być zwrócona do budżetu państwa – nie mogła być wykorzystana w nowym roku. I tak zarówno WZMiUW, jak i urząd marszałkowski uczynili. Ponieważ nie zostały zapłacone te faktury, urząd marszałkowski już w 2013 r. zwrócił się do wojewody o ponowne przekazanie tych środków. Wojewoda mazowiecki, jak również minister finansów odmówili wypłaty środków, w związku z czym samorząd województwa musiał ze środków własnych dokonać płatności za zrealizowane zadania rządowe. Dlatego zarząd województwa zdecydował się wejść na drogę sądową i dochodzić zasadności tego roszczenia. W pierwszej instancji powództwo zostało oddalone. W związku z tym, że był to wyrok niesprawiedliwy, województwo złożyło od niego apelację, która została pozytywnie rozpatrzona w piątek – wyjaśnia sprawę mecenas Rafał Marchewka.

Na barki samorządów – nie tylko województw, ale też gmin i powiatów – z roku na rok spada coraz więcej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Urząd marszałkowski województwa mazowieckiego w 2006 r. otrzymał ich ponad 80. Dziś realizuje ich blisko 170.

Są wśród nich zadania, które mają duże znaczenie dla mieszkańców regionu i są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania wielu mazowieckich grup społecznych – np. uruchamianie gwarancji ubezpieczeniowej w razie niewypłacalności biura podróży, prowadzenie ewidencji pilotów wycieczek i przeprowadzanie egzaminów, sprawowanie nadzoru nad egzaminami państwowymi na prawo jazdy, wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.KOMENTARZE (4)

 • olo, 2015-09-09 14:23:39

  Może ktoś bliżej wyjaśnić na czym polega to rejestrowanie, prowadzenie rejestrów. Czy oprócz rejestrowania niewielu innych zadań urzędy marszałkowskie cos jeszcze robią. Po co obok wojewody jeszcze marszałek województwa, czy chodzi o etaty dla kolesiów z partii rządzących. A panu Struzikowi brakło 1...,8 mln. zł. a lekką ręką dał kilkanaście milionów na Świątynie Opatrzności Boskiej, gdzie jego brat pełni funkcję administratora czy proboszcza.  rozwiń
 • A. Koza, 2015-09-09 12:52:50

  Zaczyna się na poważnie sypać układanka finansowa naszego państwa. Albo centralizacja, albo decentralizacja, samorządność i edukacja ekonomiczna obywateli. To drugie znacznie trudniejsze, ale z większą perspektywą.
 • obywatel, 2015-09-08 20:21:40

  Do sprawny samorząd 1.8: Ty zdrowy jesteś??