PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowsze wygrało spór o janosikowe

  • PAP    29 września 2014 - 17:11
Mazowsze wygrało spór o janosikowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił cztery decyzje ministra finansów, które zobowiązywały województwo mazowieckie do zapłaty czterech ostatnich miesięcznych rat janosikowego za 2013 r. Resort finansów zapowiada kasację.
*** AKTUALZIACJA *** 

WSA powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w marcu br. orzekł, że przepis dotyczący janosikowego, płaconego przez województwa jest częściowo niezgodny z konstytucją. TK dał na zmianę tego przepisu 18 miesięcy, ale mimo że nadal obowiązuje, WSA stwierdził, iż sąd rozstrzygając w konkretnej sprawie, nie musi już go stosować. Pozwala na to konstytucja.

Sędzia Mirosława Pindelska uzasadniając wyrok, przypomniała, że TK stwierdził, iż regulacje o janosikowym są niezgodne z ustawą zasadniczą w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom pozostawienia części dochodów potrzebnej do realizacji zadań własnych.

"Jesteśmy związani (...) wyrokiem sądu konstytucyjnego, ale to związanie jest w zakresie (...) stwierdzenia niekonstytucyjności w wielkościach, które nie gwarantują istotnej części dochodów na pokrycie zadań własnych, wydatków publicznych" - powiedziała. Dodała, że odroczenie obowiązywania wyroku TK o 18 miesięcy skierowano nie do sądów tylko do ustawodawcy.

Czytaj też:Mazowsze może zapomnieć o zajętych przez komornika 60 mln zł

Sędzia powiedziała ponadto, że przygotowując się do wydania wyroku, WSA zbadał sytuację finansową województwa mazowieckiego w 2013 r. i uznał, iż musi ustalić, jaka część dochodów własnych powinna zostać w jego budżecie. Według WSA, aby województwo mogło sprostać stawianym mu wymogom, 70 proc. dochodów powinno zostawić sobie, a 30 proc. przekazać na janosikowe. Tymczasem w 2010 r. samorząd wpłacił aż 63 proc. dochodów podatkowych, a w 2013 r. ta wielkość przekroczyła 48 proc. dochodów z PIT i CIT (w latach 2011-2013 spadły one o ponad 207 mln zł).

Czytaj też: Mazowsze wzięło pożyczkę na janosikowe 

"Sąd uwzględnił narastającą trudną sytuację finansową województwa mazowieckiego" - podkreśliła sędzia. Dodała, że sytuacja ta była spowodowana z jednej strony dekoniunkturą gospodarczą, a z drugiej przepisami o janosikowym, które powodowały, że wpłaty janosikowego były coraz większe. "Nie możemy tutaj mówić, że było jakieś niewłaściwe działanie województwa mazowieckiego, które spowodowało jego trudną sytuację finansową, która wpłynęła na niemożność zapłacenia wszystkich rat obowiązujących w 2013 r." - zaznaczyła.

Poinformowała poza tym, że MF rozstrzygając o sprawie, nie analizował sytuacji finansowej województwa. Zaznaczyła jednak, że przepisy nie zobowiązywały ministerstwa do tego. Jednocześnie WSA zasądził od resoru finansów na rzecz samorządu ok. 25 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że wyrok WSA jest "jednoznaczny i miażdżący" dla Ministerstwa Finansów. "Pokazuje, że województwo nie było w stanie zapłacić tych rat dlatego, iż nie wystarczało wtedy pieniędzy na realizację zadań własnych, zadań publicznych" - powiedział. Podkreślił, że sąd zwrócił uwagę, iż za tę sytuację Mazowsze nie ponosi winy.

"Mam nadzieję, że wyrok w końcu przemówi do urzędników Ministerstwa Finansów" - dodał Struzik.

Zaznaczył, że liczy, iż ministerstwo wycofa się z przygotowanego projektu zmian w janosikowym, który - jego zdaniem - nie rozwiązuje problemu. Propozycja resortu zakłada m.in. podniesienie progu dochodów, od których województwa osiągające wyższe dochody będę musiały dokonywać wpłat - ze 110 proc. wzrośnie on do 125 proc. średnich dochodów podatkowych wyliczonych dla wszystkich województw.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.