Metropolia „Silesia” o Zielonej Księdze

Brak zrozumienia przez władze centralne specyfiki aglomeracji górnośląskiej oraz niejednolitość przepisów prawa samorządowego – to dwa z jedenastu najważniejszych problemów obszarów metropolitalnych.
Metropolia „Silesia” o Zielonej Księdze

Miasta Metropolii „Silesia” przesłały do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji swoje stanowisko w sprawie „Zielonej Księgi Metropolii”.

W przesłanych do resortu administracji i cyfryzacji odpowiedziach miasta Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wśród najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem obszarów metropolitalnych wymieniają także brak prawnych możliwości wspólnego wykonywania zadań przez gminy, powiaty i województwa.

Problemem jest również niewystarczająca świadomość społeczna w zakresie korzyści wynikających z działań związków międzygminnych i obszarów metropolitalnych oraz brak efektywnej krajowej polityki na rzecz obszarów metropolitalnych.

– Nasze stanowisko w sprawie „Zielonej Księgi Metropolii” jest oparte na pięcioletnim okresie działalności Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Wiemy, co utrudnia tworzenie obszarów metropolitalnych w Polsce i jakie zadania powinny one wykonywać – podkreśla przewodniczący GZM, Dawid Kostempski.

Zdaniem miast Metropolii „Silesia” przyszłe obszary metropolitalne w Polsce powinny być obligatoryjnymi związkami gmin, albo powiatami metropolitalnymi. Odpowiadając na pytanie, czy przyszłe obszary metropolitalne powinny być tworzone według jednego uniwersalnego rozwiązania, miasta tworzące Górnośląski Związek Metropolitalny uważają, że nie.

Ich zdaniem „zasadniejsze jest rozwiązanie dopasowane do określonej metropolii”. Takie stanowisko jest uzasadnione tym, że polskie metropolie można podzielić na 4 grupy.

W pierwszej jest ośrodek stołeczny, w drugiej – ośrodki dwu lub trzybiegunowe – Trójmiasto, Bydgoszcz oraz Toruń, w trzeciej – ośrodki monocentryczne – Poznań, Wrocław, a w czwartej – policentryczne, czyli obszar obecnego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Przyszłe obszary metropolitalne w Polsce powinny zdaniem miast GZM przede wszystkim zajmować się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie transportu publicznego, służby zdrowia i edukacji. W katalogu zadań przyszłych metropolii miałyby się również znajdować planowanie strategiczne oraz ochrona środowiska.

Prezydenci stoją jednak na stanowisku, że „wachlarz konkretnych świadczonych usług metropolitalnych powinien być różny dla różnych metropolii”.

Odpowiadając na pytanie, jakie są możliwe zachęty dotyczące dobrowolnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, miasta GZM nie mają wątpliwości, że podstawową może być bezpośrednie finansowanie metropolii z budżetu państwa.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU