PARTNER PORTALU
  • BGK

Metropolie: ustawa o finansach publicznych usztywni gospodarkę

  • AW    22 lutego 2012 - 11:22
Metropolie: ustawa o finansach publicznych usztywni gospodarkę

Unia Metropolii Polskich nie akceptuje zaproponowanego projektu ustawy o finansach publicznych, bo nie spełnia celów jakim ma przyświecać jej wprowadzenie.
Na wtorkowym spotkaniu członków Uniii Metropolii Polskich (czyli w przededniu posiedzenia Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie udziału sektora samorządowego w ograniczaniu deficytu finansów publicznych) zostało przyjęte stanowisko, w którym podkreślono, iż korporacja największych miast nie akceptuje zaproponowanego projektu ustawy.

Czytaj też: Będą dopracowywać ograniczenia deficytu

Ministertwo Finansów zakłada, że ustawa ma: wprowadzić limit deficytu sektora samorządowego, zwiększyć jakość i przewidywalność prognoz dotyczących poziomu zadłużenia i deficytu JST oraz uelastycznić gospodarkę finansową JST.

Tymczasem zdaniem UMP będzie inaczej. - Wprowadzenie tej ustawy usztywni gospodarkę finansową JST oraz nie zwiększy jakości i przewidywalności prognoz. Natomiast pierwszy cel - ograniczenie deficytu podsektora - JST zrealizują niezależnie od proponowanych nowych rozwiązań ustawowych. Wystarczy do tego mechanizm już wprowadzony do ustawy w roku 2009 r., bardzo restrykcyjny w porównaniu z innymi państwami - czytamy w przyjetym stanooisku.

Członkowie UMP uważają, iż obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące reglamentacji deficytu i długu podsektora samorządowego są wystarczające w aspekcie niezbędnego wkładu JST na rzecz procesu stopniowego obniżania deficytu sektora finansów publicznych do wskaźnika poniżej 1% PKB w 2015 roku.

- Tym samym nie tylko nie widzimy zasadności wprowadzania rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów w ramach tzw. reguły wydatkowej w sektorze samorządowym, ale oceniamy je jako szkodliwe i destabilizujące dla systemu finansów samorządowych oraz funkcjonowania gospodarki finansowej JST, zwłaszcza w kontekście dalszej działalności inwestycyjnej samorządów i procesów absorpcji środków unijnych, a także negatywnego wpływu zaproponowanych zmian na dalszy wzrost gospodarczy. Nie jest możliwa korekta programu inwestycyjnego wielkiego miasta w perspektywie kilkumiesięcznej - czytamy dalej.

Unia Metropolii Polskich jest stanowczo przeciwna utrzymaniu po 2014 r. 60% dochodów jako dodatkowego limitu długu JST. Miałoby to charakter antymotywacyjny i zburzyłoby wieloletnie strategie inwestycyjne miast.

Popiera ujednolicenie formy wieloletnich prognoz finansowych (WPF). - Pełne ujednolicenie formy WPF powinno krocząco dotyczyć najbliższego czterolecia, analogicznie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa - twierdza przedstawiciele metropolii. - Zamiast żądać od JST i RIO dowolnych informacji związanych z deficytem JST, Ministerstwo Finansów - w porozumieniu z ministrem właściwym ds. informatyzacji - powinno zbudować krajową bazę danych o finansach samorządowych. Taka baza jest niezbędna dla przeprowadzania analiz na potrzeby Strony Samorządowej Komisji Wspólnej, Krajowej Reprezentacji RIO, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji itd.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.