PARTNER PORTALU
  • BGK

MF nie chce tworzyć wyjątków od wyjątków

  • Aneta Mościcka    9 października 2012 - 12:44
MF nie chce tworzyć wyjątków od wyjątków

Nie widać końca sporów o niższe stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców....
Na wokandę sądów administracyjnych bardzo często trafiają spory przedsiębiorców z władzami lokalnymi o wysokość stawek podatku od nieruchomości. Wszystko przez nieprecyzyjne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które nie precyzują, kiedy przedsiębiorca może płacić niższą stawkę podatku od nieruchomości za użytkowany budynek ze względu na jego zły stan techniczny. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Finansów.

Czytaj też Czytaj też Zmieniony podatek od nieruchomości wzbogaci samorządy

 Chodzi o przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które umożliwiają przedsiębiorcom płacenie niższego podatek od nieruchomości od użytkowanego gruntu, budynku lub budowli, jeżeli nie jest i nie może być on wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych. Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem „względy techniczne”, nie określają także procedury ani organu właściwego do stwierdzenia stanu złego stanu technicznego budynku lub gruntu.

W założeniu wyłączenie stosowania najwyższej stawki podatku od nieruchomości ze względów technicznych umożliwia podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą zmniejszenie obciążeń podatkowych w przypadku, gdy z przyczyn od nich niezależnych budynek nie nadaje się do prowadzenia działalności. Jednak ze względu na brak sprecyzowania pojęcia „względy techniczne”, przedsiębiorcy toczą wiele sporów z władzami lokalnymi, które znajdują swój finał przed sądami administracyjnymi.

Obecnie z powodu nieprecyzyjnych przepisów za każdym razem trzeba powoływać biegłego dla stwierdzenia złego stanu technicznego budynku, następnie przedsiębiorca przedstawia własną prywatną opinię biegłego, która zawiera wnioski przeciwne. Efektem są wielomiesięczne spory w kwestii ustalenia właściwej stawki podatku od nieruchomości i przewlekanie postępowań w tej sprawie.

Do ministra finansów skierowano pytanie (interpelacja poselska nr 6959) czy zamierza doprecyzować przesłanki umożliwiające płacenie niższej stawki podatku od nieruchomości użytkowanych przez firmy.

W udzielonej 30 sierpnia br. odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Finansów stwierdziło, że szerokie pojęcie „względy techniczne” umożliwia uwzględnienie różnych, często trudnych do przewidzenia sytuacji istniejących w praktyce, chodzi tu np. o budynki grożące zawaleniem, skażony grunt, nieruchomości zniszczone przez klęski żywiołowe. Sytuacje, które uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej muszą być niezależne od woli przedsiębiorcy oraz mieć trwały charakter, czyli muzą stanowić trwałą, choć niekoniecznie nieodwracalną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wyłączeniu z najwyższej stawki mogą więc podlegać nieruchomości nieprzydatne do prowadzenia działalności gospodarczej lub często jakiejkolwiek działalności, które przedsiębiorca posiada i ze względu na ich stan trudno będzie mu się tego posiadania (własności) pozbyć.

Ministerstwo Finansów uważa, że istnienie względów technicznych należy oceniać w zależności od konkretnej sprawy i można je udowadniać wszelkimi środkami dowodowymi, np. orzeczeniami organów nadzoru budowlanego, opiami biegłych, innymi dowodami. Przyczyny finansowe, a więc sytuacje kiedy przedsiębiorca nie ma pieniędzy na przeprowadzenie remontu użytkowanego lokalu i przez to niemożliwe jest jego używanie, nie można uznać za względy techniczne, które umożliwiają płacenie niższej stawki podatku od nieruchomości.

W konsekwencji resort finansów stwierdził, że wprowadzenie szczegółowej definicji względów technicznych doprowadziłoby do powstania kolejnych wyjątków od wyjątków od zasady, którą jest płacenie przez przedsiębiorców stawek podatku od nieruchomości według kwot najwyższych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.