PARTNER PORTALU
  • BGK

MF szykuje nowy projekt ustawy o finansach publicznych. Co będzie zawierać?

  • Agnieszka Widera-Ciochoń    9 października 2017 - 11:35
MF szykuje nowy projekt ustawy o finansach publicznych. Co będzie zawierać?
W oceni MF sprzedaż majątku w konstrukcji wzoru z art. 243 wręcz może skłaniać niektóre JST do wyzbywania się majątku (fot. mat.pras.)

Przekazany w kwietniu do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o finansach publicznych jest już nieaktualny. Ministerstwo finansów planuje przedstawić nowy dokument, który będzie miał decydujący wpływ na możliwość zadłużania się i rozwoju samorządu w najbliższych latach.
• Jak podkreśla resort finansów, projektowane regulacje mają umożliwić dokonanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego.

• Zmiany dotyczą wskaźnika obliczania spłaty zadłużenia z art. 243, ale liczba uwag samorządów była tak duża, że ministerstwo prawdopodobnie już niedługo przedstawi do ponownych uzgodnień zmodyfikowany projekt ustawy.

• Wśród propozycji jest m.in. wydłużenia okresu, z którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna z 3 do 7 lat i wyeliminowanie wpływu incydentalnych zdarzeń na funkcjonowanie wskaźnika spłaty zadłużenia.

Przypomnijmy - w kwietniu do uzgodnień resortowych i konsultacji ze stroną samorządową został skierowany projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Jak podkreśla resort finansów, projektowana ustawa zmierza do zracjonalizowania możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienia ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienia mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego JST. Projektowane regulacje mają umożliwić w praktyce dokonanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego.

Propozycje samorządów znajdą się w nowym projekcie?

Kwietniowy projekt cały czas „wisi” na stronie Rządowego Centrum Legislacji, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie dalej procedowany, a w jego miejsce powstanie nowy dokument.

- Do tego projektu zgłoszono szereg uwag i propozycji przede wszystkim przez stronę samorządową. Ministerstwo Finansów jeszcze je analizuje. Należy się spodziewać, że ze względu na szeroki zakres zmian w porównaniu do wersji pierwotnej (kwietniowej) projekt ustawy prawdopodobnie będzie ponownie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i ze stroną samorządową – mówił Marek Wiewióra, zastępca dyrektora Departamentu Finansów Samorządu w Ministerstwie Finansów podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Jak wymieniał, do najważniejszych propozycji, które analizuje resort i które mogą znaleźć się w nowym projekcie, należą:

• Wyłączenie wydatków z tytułu odsetek ze wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych (po prawej stronie wzoru). – Jak podnoszą samorządowcy, tego typu wydatki podają zaniżenie możliwości zadłużeniowych JST, następuje bowiem ich dublowanie po obu stronach relacji z art. 243 - wyjaśniał Marek Wiewióra.

• Wydłużenie okresu, z którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna do 7 lat jako okresu zbliżonego do trwania cyklu koniunkturalnego.

• Wyeliminowanie wpływu incydentalnych zdarzeń na funkcjonowanie wskaźnika z art. 243. - Obecnie spłata zadłużenia i odsetek oraz nadwyżka operacyjna odnoszona jest do dochodów ogółem, a analizowana propozycja mówi o odniesieniu do dochodów bieżących, co pozwoli na wyeliminowanie negatywnego wpływu np. zwiększenia dochodów ogółem na skutek sprzedaży majątku - kontynuował z-ca dyrektora departamentu Finansów Samorządu w MF. - Analizowane jest też wyeliminowanie z podstawy odniesienia dochodów na realizacje projektów unijnych - dodał.

Jak podkreślał przedstawiciel resortu, kiedy dokładnie nowy projekt miałby trafić do uzgodnień, jeszcze mu nie wiadomo, ale analizy w MF są w fazie końcowej.

- Rozwiązania zawarte w tym projekcie ustawy będą w ten sposób wprowadzane, by umożliwić samorządom dostosowanie się, żeby rozwiązania nie były zaskoczeniem dla samorządów, stąd przewiduje się odpowiednio długi okres na dostosowanie - zapewniał Marek Wiewióra.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.