PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasta mówią tak Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ale nie zmianom w służbie geologicznej

  • MN    29 września 2016 - 15:30
Miasta mówią tak Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ale nie zmianom w służbie geologicznej
Posiedzenie zarządu ZMP odbyło się 26 września we Wrocławiu (fot. ZMP)

• Członkowie zarządu Związku Miast Polskich podczas ostatniego posiedzenia pozytywnie ocenili skierowany przez Ministerstwo Rozwoju do konsultacji społecznych projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).
• Negatywnie zaopiniowano projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej przygotowany przez Ministerstwo Środowiska. 
• Zarząd postanowił nie opiniować jeszcze na tym posiedzeniu otrzymanego kilka dni temu projektu Prawa oświatowego.
Zarząd ZMP wyraził akceptację dla projektu w części dotyczącej samorządów terytorialnych, a zwłaszcza miast. Projekt został oparty na zasadzie zrównoważonego rozwoju, zintegrowanego zarówno terytorialnie, jak i funkcjonalnie. To podejście gwarantuje podejmowanie przedsięwzięć rozwojowych w obszarach funkcjonalnych, ponad granicami administracyjnymi i we współpracy międzysamorządowej oraz międzysektorowej.

Umożliwi to – zdaniem zarządu ZMP - najpełniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów i potencjałów oraz ułatwi skoordynowanie kosztownych i nieracjonalnych zjawisk rozlewania się miast.

Za istotne uznano takie kierunki działania jak - poprawa organizacji świadczenia lokalnych usług publicznych czy wzmocnienie finansów samorządowych. To drugie ma nastąpić poprzez m.in. zwiększenie znaczenia dochodów własnych w finansowaniu działalności JST. Samorządowcy z miast dzielili się jednak w trakcie dyskusji pewnymi wątpliwościami dotyczącymi ogólnych i nie do końca jasnych zapisów.

– Odnosząc się do głównego tekstu, trudno się z nim nie zgodzić w całości, choć jeśli dojdzie do dyskusji szczegółowej, warto będzie poruszyć jeszcze niektóre kwestie – podsumował prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz.

Czytaj też: ZMP krytykuje nowelizację prawa wodnego i ustawę o działalności leczniczej

Negatywnie zaopiniowano projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej przygotowany przez Ministerstwo Środowiska, który rewolucyjnie zmienia dotychczasową formułę i zasady funkcjonowania państwowej służby geologicznej.

Zdaniem ZNP uporządkowanie tej sfery działalności nie może się odbywać kosztem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, gdyż proponowane zapisy pozbawiają samorządy powiatowe m.in. dochodów z opłat za działalność dotyczącą poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin, ich wydobywania, magazynowania surowców, odpadów itp.

Projekt obcina wpływy z opłat dla tych gmin, w których przekraczają 500 zł na mieszkańca. W zeszłym roku było takich gmin dziewięć. Po zmianie przepisów przez 10 lat ich dochody zmaleją łącznie o 720 mln zł. Pieniądze te przejmie nowy urząd.

Projektodawcy zakładają ponadto, że samorządy terytorialne będą zobowiązane do nieodpłatnego udostępniania posiadanej informacji geologicznej, podczas gdy Polska Służba Geologiczna będzie czerpać przychody, pochodzące z budżetów JST, które będą musiały płacić za informacje geologiczne oraz zatwierdzanie dokumentacji (ta opłata wzrasta z 200 zł do 5000 zł!).

Zarząd Związku postanowił nie opiniować jeszcze na tym posiedzeniu otrzymanego kilka dni temu projektu Prawa oświatowego. Zwrócono uwagę na nie do zaakceptowania tempo wprowadzanych zmian.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.