PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasta o prezydenckim projekcie ustawy

  • GK    1 lutego 2013 - 10:15
Miasta o prezydenckim projekcie ustawy

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich w Niepołomicach dyskutowano m.in. na temat prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Samorządowcy docenili wiele korzystnych zapisów, ale niektóre uznano jednak jako kontrowersyjne. Nieobecny na spotkaniu wiceprezes ZMP, Marek Miros, burmistrz Gołdapi, zwrócił się na piśmie do dyrektora Biura ZMP z sugestią, aby zaopiniowanie projektu tej ustawy odbyło się przez delegatów podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Kołobrzegu ze względu na szczególną wagę dla funkcjonowania JST.

Równocześnie zaproponował m.in. skreślenie punktu, który mówi o inicjatywie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta na wniosek ¼ ustawowego składu rady. Może to być pole permanentnego konfliktu pomiędzy opozycją w radzie a wójtem.

Czytaj też: Czas też na konsultacje prezydenckiej ustawy

Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia zaproponował rozwiązanie, które w sposób wystarczający regulowałoby kwestię współpracy gmin i powiatów w ramach samorządu lokalnego, polegające na tym, że radę powiatu tworzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast oraz gmin tworzących ten powiat, lub ewentualnie, że do rady powiatu wchodzą również z mocy ustawy osoby pełniące te funkcje.

Wyraził też sprzeciw wobec propozycji powołania konwentu powiatowego i konwentu delegatów samorządu lokalnego w województwie - to kolejne czasochłonne struktury zwiększające koszty. Podkreślał, że w projekcie brakuje zapisów dotyczących statusu miasta „prezydenckiego".

Bogdan Bieniek, zastępca prezydenta Mielca zwracał uwagę z kolei na błędy logiczne regulacji. Jego zdaniem wątpliwości budzi też osoba starosty na czele konwentu powiatowego.

Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej, stwierdził, że projekt wymaga wymiany propozycji zapisów. Może niektóre z nich powinny znaleźć się nie w tej ustawie, ale w ustawie o samorządzie gminnym czy w ustawie o organizacjach pozarządowych.

Ustalono, że członkowie Zarządu ZMP nadeślą do biura szczegółowe uwagi dotyczące tego projektu, aby mogło powstać wstępne stanowisko w tej sprawie, które zostanie przegłosowane w trakcie ZO przez delegatów do Związku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.