PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasto zwolni z podatku w zamian za nowe miejsca pracy

  • KrosnoCity.pl    4 czerwca 2014 - 13:40
Miasto zwolni z podatku w zamian za nowe miejsca pracy

Rada miasta Krosna jednogłośnie wprowadziła możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy i dla absolwentów zakładających firmy. W poprzednich latach podatek od nieruchomości podnoszono, twierdząc, że ma to marginalne znaczenie.
Miasto wprowadza zwolnienia od podatku od nieruchomości. Chodzi o ułatwienie tworzenia nowych miejsc pracy. Zwolnienie z podatku mogą uzyskać miedzy innymi absolwenci prowadzący działalność gospodarczą. Uchwałę w tym zakresie, jednogłośnie przyjęła na ostatniej sesji Rada Miasta Krosna.

W ostatnich latach podatki od nieruchomości były regularnie podnoszone. Wnioski w tej sprawie składał prezydent, a przegłosowywane były przez rządzącą w Radzie większość z Klubu Samorządowego (Wyższe podatki od nieruchomości w 2013). Argumentowano, że podwyżki są niewielkie, a podatek od nieruchomości nie ma dużego wpływu na działalność gospodarczą. Dopiero ostatnio zmieniono podejście, nie było podwyżki podatków od nieruchomości na rok 2014, a na ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o zwolnieniach z podatków dla niektórych przedsiębiorców.

- Miasto chce wspierać rozwój przedsiębiorczości i nowe inwestycje - mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna. - Na zasadzie pomocy de minimis możemy zwolnić przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Również na tej zasadzie, zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą uzyskać absolwenci - młodzi ludzie mieszkający, lub chcący zamieszkać w Krośnie, prowadzący działalność gospodarczą.

Warunkiem uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności w obszarach, które wymienione są w Uchwale Rady Miasta i utworzenie, co najmniej pięciu nowych miejsc pracy. Im więcej nowych miejsc pracy, tym okres zwolnienia od podatku jest dłuższy.

- W uchwale wskazaliśmy obszary działalności, które są priorytetowe dla miasta - dodaje Prezydent. - Jest to za równo produkcja i serwis samolotów, edukacja i szkolenia lotnicze - czyli branże ściśle związane z budowanym lotniskiem, ale także działalność wydawnicza, rachunkowa, inżynieryjna i architektoniczna, usługi turystyczne i in. Katalog branż jest dość szeroki.

Radni byli całkowicie zgodni w sprawie zwolnień podatkowych. Uchwałę pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała Komisja. Radny Robert Hanusek (Klub Samorządowy) mówił na sesji - Chciałbym zwrócić na tę uchwałę uwagę mediów oraz zwracam się do służb Prezydenta by tą uchwałę mocno wypromowały, ponieważ tego typu zwolnienie w mieście obowiązuje, ale tutaj wprowadzane są nowe ciekawe elementy ułatwiające działalność miedzy innymi absolwentom szkół (i to nie tylko szkół wyższych).

Aby skorzystać z pomocy należy złożyć w Urzędzie Miasta wniosek o udzielenie pomocy de minimis zawierający podstawowe informacje o przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości na zasadzie pomocy de minimis dla nowych inwestycji, a także niezbędne dokumenty i pomoc w ich uzupełnieniu można uzyskać w Biurze Rozwoju Miasta, pod numerem telefonu 13 47 43 219.

Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac.) prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Zgodnie przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2007 roku, pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro przyznana w ciągu 3 lat nie podlega zgłoszeniu Komisji. Ten próg kwotowy został co do zasady utrzymany w nowym rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. z dnia 18 grudnia 2013 r., które weszło w życie 1 stycznia 2014 r.

Uchwała Rady Miasta w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis jest dostępna tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • ojciec, 2014-06-09 17:01:42

    Każda podwyżka podatku powinna powodować obniżkę wynagrodzenia dla pomysłodawcy!