PARTNER PORTALU
  • BGK

Miejscowości zmienią nazwy, ludzie dowody

  • AW    29 listopada 2011 - 18:19
Miejscowości zmienią nazwy, ludzie dowody

Minister administracji i cyfryzacji skierował do uzgodnień międzyresortowych rozporządzenie w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów. Ile te zmiany będą kosztować?
Postulowane przez rady gmin zmiany dotyczą 158 przypadków w tym: 9 ustalenia nazw miejscowości oraz ustalenia dwóch nazw obiektów fizjograficznych, zmiany 77 nazw i określeń rodzajów miejscowości oraz zniesienia 70 nazw miejscowości, na terenie 65 gmin, 57 powiatów w 15 województwach.

Jak podkreśla MAiC, podobnie jak w latach poprzednich, również w roku bieżącym dał się zauważyć duży napływ propozycji zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości, co było spowodowane przede wszystkim kontynuowaniem przez gminy działań porządkujących w tym zakresie, związanych z pracami nad nowym wykazem urzędowych nazw miejscowości na terytorium RP.

W treści rozporządzenia oraz w załącznikach (publikujemy je poniżej w dziale Multimedia) zgodnie z zapisem ustawowym - podano dla miejscowości i ich części nazwy urzędowe w mianowniku, określenie ich rodzajów, drugi przypadek deklinacji, a dla miast i wsi - formy przymiotnikowe.

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także będzie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Jak ocenia ministerstwo, proponowane w projekcie zmiany w urzędowym nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych będą dotyczyły bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców, władz gmin na terenie których położone są te obiekty, a także podmiotów i instytucji opracowujących wykazy urzędowych nazw miejscowości, opracowania naukowe, przewodniki turystyczne i mapy topograficzne.

Projektowane w rozporządzeniu regulacje mogą mieć również wpływ na Pocztę Polską, jeśli zmiana nazw miejscowości spowoduje konieczność zmiany nazw urzędów pocztowych lub wprowadzenia zmian organizacyjno-technicznych i technologicznych związanych z doręczaniem przesyłek.

Wszystkie ujęte w projekcie rozporządzenia zmiany dotyczące nazw miejscowości poddane zostały konsultacjom z mieszkańcami, którzy je zaakceptowali. We wszystkich przypadkach uzyskano również akceptację właściwych rad gmin, wojewodów oraz powiatowych służb geodezyjno-kartograficznych.

Zmiana urzędowej nazwy miejscowości w niektórych przypadkach generować będzie wydatki związane z wydawaniem dowodów tożsamości, których wysokość będzie uzależniona od liczby osób zobowiązanych do wymiany tego dokumentu. Wydatki jednostek samorządu gminnego będą dotyczyły części budżetów samorządowych, będących w dyspozycji poszczególnych gmin, realizujących określone zadania.

Wnioskodawcy oszacowali zadania na łączną kwotę ok. 903,5 tys zł , w tym na szczeblu gmin - 181,4 tys zł i powiatów -540tys. zł , dla budżetu państwa - 182 tys. zł (wydanie dowodu tożsamości).

Finansowane zadania będą odnosiły się do wykonania nowych szyldów, pieczęci urzędowych (np. dla szkoły), tablic z numerami porządkowymi nieruchomości, tablic i znaków informacyjnych na drogach gminnych i powiatowych oraz przeprowadzenia zmian w dokumentacji geodezyjnej. Zostaną one sfinansowane ze środków zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Ciacho, 2011-11-29 19:29:44

    nazwę można zmienić bez problemu, dowód tym bardziej...