PARTNER PORTALU
  • BGK

Mija termin na absolutorium

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita    30 czerwca 2011 - 07:16
Mija termin na absolutorium

Uchwała rozliczająca wójta z wykonania ubiegłorocznego budżetu ma być podjęta do końca miesiąca.
Podstawą dla radnych do rozstrzygnięcia, czy organ wykonawczy na rozliczenie wykonania budżetu za 2010 r. zasłużył, czy też nie są to przede wszystkim sprawozdania: z wykonania budżetu gminy (powiatu albo województwa) oraz finansowe, a także opinie o tych sprawozdaniach przedłożone przez regionalną izbę obrachunkową oraz biegłego rewidenta – pisze „Rzeczpospolita”.

Zaznaczyć trzeba, że obowiązek badania sprawozdania finansowego samorządów przez biegłego rewidenta dotyczy tylko tych gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tys.

Przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium radni muszą zapoznać się również z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej. Ta zaś jest jedynym podmiotem uprawnionym do sformułowania wniosku absolutoryjnego. Tzn. czy rada powinna wójtowi absolutorium udzielić, czy też go odmówić.

Rada (sejmik) może podjąć uchwałę, w której udzieli organowi wykonawczemu absolutorium albo odmówi udzielenia. Może się zdarzyć i tak, że rada w sprawie absolutorium nie podejmie żadnego rozstrzygnięcia. Tak będzie, gdy przedłożona radnym uchwała nie uzyska wymaganej przepisami większości głosów.

Jak podkreślono w uchwale kolegium RIO w Bydgoszczy, w sytuacji gdy za żadną możliwością: udzielić lub nie udzielić absolutorium, nie padnie wymagana bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady gminy, wynik głosowania „w sprawie absolutorium” będzie nierozstrzygnięty, a nie ma podstaw do przeprowadzenia kolejnych głosowań – podaje „Rzeczpospolita”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.