PARTNER PORTALU
  • BGK

Mija termin podejmowania uchwał budżetowych

  • AT    30 stycznia 2012 - 19:58
Mija termin podejmowania uchwał budżetowych

- W ciągu 21 dni od podjęcia uchwały budżetowej zarząd JST opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań regulowanych odrębnymi ustawami – przypomina RIO w Warszawie.
W związku z upływającym 31 stycznia terminem podejmowania uchwał budżetowych na rok 2012 RIO w Warszawie przypomina, że zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej:

- przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;

- opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując, jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Jednostki organizacyjne dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

W planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego a także:

- dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych;
- dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek samorządu terytorialnego;
- pozostałe dotacje;
- wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji ogólnej, określone w odrębnych ustawach;
- płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych.

W planie finansowym wojewódzkiej jednostki budżetowej, innej niż urząd marszałkowski, mogą być ujmowane dotacje związane z realizacją programów operacyjnych.

Zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616.) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej sporządzają plany finansowe swoich jednostek przez dostosowanie projektów planów finansowych.

Zgodnie z §39 kierownicy samorządowych zakładów budżetowych w terminie 10 dni po otrzymaniu informacji o kwotach przychodów i kosztów zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu dostosowują do uchwały plany finansowe zakładów i zatwierdzają je.
W stosunku do planów finansowych dochodów i wydatków, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych obowiązuje procedura określona uchwałą organu stanowiącego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w tym zakresie bada tylko uchwały i zarządzenia zmieniające budżet natomiast nie bada decyzji kierowników jednostek, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ustalających plany finansowe, czy też dokonujących zmiany tych planów w ramach upoważnień.

Zgodnie z art.258 ust.2 ustawy kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień informują o dokonanych przeniesieniach zarząd. O ustaleniach, czy zmianach w tym zakresie, skutkujących zmianami w budżecie danej jednostki samorządu terytorialnego zarząd zbiorczo informuje regionalną izbę obrachunkową.

Jak informuje RIO opublikowane zostało rónież nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U Nr 298, poz.1767) nastąpiła także zmiana klasyfikacji budżetowej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r (Dz. U Nr. 296,poz.1758).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.