PARTNER PORTALU
  • BGK

Mija termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych

  • AT    13 lutego 2013 - 13:20
Mija termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych

- 15 lutego mija termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na 2013 rok - przypomina Wydział Podatków w Urzędzie Miasta w Lublinie.
Deklaracje wraz z załącznikiem należy przesłać pocztą na adres Wydziału Podatków Urzędu Miasta Lublin, 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14 lub w Biurach Obsługi Mieszkańców.

Wyliczony w deklaracji podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego (I rata) i do 15 września (II rata).

Deklaracje można wypełnić i wydrukować poprzez stronę internetową lub przy wykorzystaniu formularzy.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,

- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),

- autobusów.

Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Szczegółowe zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych, w tym w szczególności kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, regulują przepisy art. 8 - 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2010.95.613 z późn. zm.).

Podatnik, który nie złoży w terminie deklaracji na podatek od środków transportowych i nie zapłaci w terminie podatku może zostać ukarany karami grzywny określonymi w kodeksie karnym skarbowym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: