PARTNER PORTALU
  • BGK

Minimalny udział środków unijnych w projekcie powinien spaść z 60 do 30%?

  • pt    29 października 2013 - 17:43
Minimalny udział środków unijnych w projekcie powinien spaść z 60 do 30%?

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zgadza się z generalną linią zmian do ustawy o finansach publicznych proponowanych przez Ministerstwo Finansów, uważa je jednak za dalece niewystarczające.
- W związku z przesłaną przez Ministerstwo Finansów propozycją zmian do ustawy o finansach publicznych dotyczącą postanowień w zakresie realizacji przez jst programów postępowań naprawczych (tj. dodania art. 240a do ufp) należy stwierdzić, iż generalnie proponowany przepis zmierza w odpowiednim, pożądanym przez samorządy kierunku – pisze w swoim oświadczeniu ŚZGiP.

Zdaniem związku wprowadza on bowiem w miejsce procedury ustalenia zastępczego budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez Regionalną Izbę Obrachunkową możliwość zastosowania w pierwszej kolejności programu postępowania naprawczego.

- Zmiana ta umożliwia jst uruchomienie określonych działań ukierunkowanych na poprawę stanu gospodarki finansowej i uniknięcie natychmiastowej ingerencji kolegium RIO w postaci uchwalenia przez ten organ budżetu zastępczego zadłużonej jednostki – czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem śląskich samorządowców proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w zakresie art. 243 ust. 3, 3a oraz 4 ufp, zwiększą zdolność jst w odniesieniu do wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.

- Proponujemy jednak rozwiązanie polegające na obniżeniu wskaźnika udziału środków unijnych w danym projekcie z 60% do 30%. Jest to ważne tym bardziej, że w trwającej jeszcze perspektywie finansowej jst były zachęcane, aby godzić się na niższe dofinansowanie unijne w celu lepszego wykorzystania tych środków - pisze Zarząd ŚZGiP.

Jednocześnie jednak Zgromadzenie Ogólne Związku uważa proponowane zmiany za dalece niewystarczające: - W naszej ocenie przedstawione propozycje nie zmienią w znaczący sposób istniejącej sytuacji. W związku z błędną konstrukcją przyjętych rozwiązań, duża liczba jednostek zostanie zmuszona do przygotowania programów naprawczych, mimo iż ich rzeczywista sytuacja finansowa tego nie wymaga – zauważa ŚZGiP.

Zdaniem związku zarówno proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w art.243 ufp i wprowadzenie nowych postanowień dot. programów postępowań naprawczych jak i sformułowane powyżej propozycje zarządów obu stowarzyszeń samorządowych w zakresie samego wzoru wskaźnika zadłużenia jst, nie rozwiązują w praktyce głównego problemu jednostek samorządu terytorialnego, związanego z ich trudną sytuacją finansową.

- Najważniejszym jego źródłem jest bowiem przede wszystkim zbyt niski poziom dochodów jst przy równocześnie obligatoryjnie wysokich wydatkach na realizowane zadania publiczne, których zakres wciąż ulega poszerzaniu – twierdzi ŚZGiP.

Treść oświadczenia ŚZGiP w multimediach...

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.