PARTNER PORTALU
  • BGK

Minister kultury chce podporządkować wojewódzkich konserwatorów ministrowi

  • PAP    11 kwietnia 2016 - 22:03
Minister kultury chce podporządkować wojewódzkich konserwatorów ministrowi
W myśl propozycji organami ochrony zabytków zamiast wojewodów będą wojewódzcy konserwatorzy zabytków. (Fot.: Zamek w Ogrodzieńcu, zabytek.gov.pl)

• Projekt nowelizacji ustaw przedłożony do konsultacji publicznych przez resort kultury zakłada podporządkowanie wojewódzkich konserwatorów zabytków ministrowi kultury.
• Daje też możliwość przedłużania pozwolenia na wywóz zabytków np. w celach wystawienniczych zakłada
Projekt nowelizacji dotyczy dwóch ustaw - o ochronie zabytków i o wojewodzie. Jednym z jego głównych celów jest podporządkowanie wojewódzkich konserwatorów zabytków ministrowi kultury i odejście od dotychczasowego modelu zwierzchnictwa wojewody nad wojewódzkimi konserwatorami zabytków.

Scentralizowany model kierownictwa w stosunku do terenowych organów ochrony zabytków ma zapewnić "jednolite wykonywanie polityki administracyjnej, zbieżność rozstrzygnięć tych organów oraz ochronę ich samodzielności i niezależności".

Nowelizacja wprowadza także obowiązek umieszczania na zabytkach nieruchomych znaków informacyjnych podających, że obiekt podlega ochronie prawnej. Obecnie umieszczenie takiego znaku nie ma charakteru obligatoryjnego. Z obowiązkiem jego umieszczania przez starostę łączyć ma się obowiązek właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości zapewnienia dostępu do zabytku w celu umieszczenia na nim znaku i utrzymywania go.

Czytaj też: Ustawa o ochronie zabytków: Konserwatorzy zabytków będą podlegać ministrowi, a nie wojewodom?

Projekt umożliwia przedłużenie terminu pozwolenia na przebywanie za granicą zabytku wywiezionego w celach wystawienniczych lub jako element urządzenia wnętrz polskich placówek dyplomatycznych - bez konieczności przywożenia obiektu do Polski, jak było dotąd. Zwolnienie ma dotyczyć zabytków znajdujących się w zasobie publicznym, a warunki ich czasowego przechowywania w nowym miejscu i sposób ochrony konserwatorskiej będą uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Stanowisko wojewódzkiego konserwatora

W myśl propozycji organami ochrony zabytków zamiast wojewodów będą wojewódzcy konserwatorzy zabytków. Koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności oraz ustalanie ogólnych kierunków działania i wydawanie wytycznych określających sposób postępowania będzie zaś zadaniem Generalnego Konserwatora Zabytków. Powoływać i odwoływać wojewódzkich konserwatorów zabytków będzie minister kultury na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków.

Wojewódzkim konserwatorem zabytków będzie mogła zostać osoba z tytułem minimum magistra i ukończonych studiach w zakresie m.in. archeologii, historii sztuki, konserwacji dzieł sztuki, muzealnictwa lub ochrony dóbr kultury. Musi także posiadać 5-letni staż pracy w zakresie ochrony zabytków lub opieki nad zabytkami i 3-letni staż na stanowisku kierowniczym.

Wojewódzki konserwator będzie kierował wojewódzkim urzędem ochrony zabytków, który będzie działać na podstawie statutu nadanego przez Generalnego Konserwatora Zabytków na wniosek konserwatora. Generalny Konserwator Zabytków na wniosek konserwatora może także tworzyć i likwidować delegatury wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, określając terytorialny zakres ich działania i siedziby. Projekt akcentuje też konieczność współpracy konserwatorów z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.