PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo chce przyspieszyć wypłatę zasiłków

  • AW/mswia.gov.pl    19 października 2011 - 10:47
Ministerstwo chce przyspieszyć wypłatę zasiłków

MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia o trybie wypłaty i zwrocie zasiłku powodziowego. Zgodnie z tym dokumentem zasiłek przyznawany byłby przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na podstawie wniosku osoby poszkodowanej.
W projekcie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji (projekt zamieszczamy wraz z załącznikie w dziale Multimedia) określony został tryb wypłaty i zwrotu zasiłków powodziowych uruchamianych w związku ze szkodami poniesionymi przez osoby fizyczne (rodziny lub osoby samotnie gospodarujące) w wyniku powodzi.

Projekt określa odrębny, od określonego w obowiązujących obecnie przepisach o pomocy społecznej, tryb wypłaty i ewentualnego zwrotu zasiłków, a w szczególności:
- pomoc przyznawana będzie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
- zasiłki będą wypłacane na podstawie wniosku osoby poszkodowanej, bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- weryfikacja szkód zgłoszonych przez osobę poszkodowaną będzie dokonywana dopiero po wypłacie kwoty zasiłku,
- podstawą do wydania decyzji o zwrocie zasiłku będą ustalenia dokonane podczas weryfikacji danych zawartych we wniosku o jego przyznanie.

Ponadto, w celu ograniczenia nadużywania prawa do zasiłku, projekt załącznika do rozporządzenia określa wzór oświadczenia składanego pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane zawarte we wniosku o zasiłek, dotyczące podawanych szkód oraz ich wartości, są zgodne ze stanem faktycznym – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Podobne rozwiązania zastały przewidziane w zakresie oświadczenia wnioskodawcy potwierdzającego, że nie ubiegał i nie ubiega się on o analogiczny zasiłek na terenie innej gminy.

Rozwiązanie to zdaniem ministerstwa pozwoli na wyeliminowanie przypadków, w których wnioskodawca będzie składał wnioski o pomoc jednocześnie do kilku organów uprawnionych do wypłaty zasiłku powodziowego.

Formularz wniosku o zasiłek powodziowy stanowiący załącznik do projektu rozporządzenia ma pozwolić na przyspieszenie procedury związanej z przyznaniem pomocy oraz umożliwi jednolite agregowanie danych przekazywanych przez 2 wnioskodawców. Rozporządzenie umożliwi rodzinom i osobom samotnie gospodarującym na skorzystanie z prawa do zasiłku w kwocie do 2 tys. zł.

Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.