PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo Finansów chce ograniczyć wyłudzanie VAT-u. Stworzy listę przesłanek należytej staranności

  • pt    2 sierpnia 2017 - 15:51
Ministerstwo Finansów chce ograniczyć wyłudzanie VAT-u. Stworzy listę przesłanek należytej staranności
Resort podkreśla, że chce uwzględnić liczne postulaty przedsiębiorców, w celu m.in. ochrony uczciwych podatników (fot.fotolia)

Ministerstwo Finansów chce opracować kompletną listę przesłanek należytej staranności, których mieliby przestrzegać nabywcy korzystający z prawa do odliczenia podatku VAT. Chodzi o to, aby wykluczyć nieświadomy udział firm w procedurze wyłudzania podatku.
• Ministerstwo Finansów chce powstania listy przesłanek należytej staranności.

• Dzięki niej uczciwi podatnicy będą wiedzieli, jakie czynności powinni podjąć, aby nie być narażonym na ryzyko zakwestionowania u nich przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego.

• Dzisiaj uczestnikami tego procederu mogą stać się uczciwi, lecz nieostrożni przedsiębiorcy, którzy narażają się na możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe ich prawa do odliczenia podatku VAT.

Resort podkreśla, że chce „uwzględnić liczne postulaty przedsiębiorców, w celu m.in. ochrony uczciwych podatników”.

Jak tłumaczy MF, chodzi o „opracowanie możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych, których spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa”.

- Chciałbym, ażeby dzięki wskazaniu konkretnych zachowań uczciwi podatnicy wiedzieli, jakie czynności powinni podjąć, aby nie być narażonym na ryzyko zakwestionowania u nich przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego – podkreśla Paweł Gruza  podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Znikający podatnik

Jak zauważa wiceminister, w ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim uszczuplania należności budżetu państwa poprzez wyłudzanie nienależnego zwrotu tego podatku lub nieodprowadzanie należności podatkowych z tytułu VAT.

- Charakterystyczną cechą zjawiska jest wykorzystanie w łańcuchu transakcji podmiotu pełniącego rolę tzw. „znikającego podatnika" (ang. missing trader). Podmiot taki nie odprowadza należnego podatku do budżetu, a jednocześnie tworzy formalne podstawy do żądania jego zwrotu na dalszym etapie. W tę najpopularniejszą formę oszustwa w podatku VAT zaangażowanych może być kilka, a nawet kilkanaście podmiotów zarówno z Polski, jak i innych państw UE – podkreśla Gruza.

Wiceminister przypomina, że skutki procederu to zarówno możliwość realnego zagrożenia konkurencyjności dla uczciwych przedsiębiorców, prowadzących działalność zgodnie z prawem i regułami rynku, poprzez zaniżanie cen o wartość nieodprowadzonego podatku, jak i bezpośrednie straty budżetu państwa, w wyniku wyłudzania zwrotów lub uszczuplania jego należności.

Uczciwi, ale nieostrożni

Zdaniem ministra dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że  uczestnikami tego procederu mogą stać się także uczciwi, lecz nieostrożni przedsiębiorcy, którzy narażają się na możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe ich prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Wiceminister przypomina przy tym, że niewiedza, nie zwalnia z odpowiedzialności, bo zgodnie z ugruntowanym już orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej krajowe organy administracyjne i sądowe powinny odmówić prawa do odliczenia, jeżeli zostanie udowodnione na podstawie obiektywnych przesłanek, że skorzystanie z tego prawa wiązałoby się z przestępstwem.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.