PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo Finansów odpowiada na trzy pytania o centralizację VAT. Krajowa Informacja Skarbowa zajmie się resztą

  • Agnieszka Widera    1 marca 2017 - 13:36
Ministerstwo Finansów odpowiada na trzy pytania o centralizację VAT. Krajowa Informacja Skarbowa zajmie się resztą
Zebraliśmy w listę problematyczne kwestie i pytania płynące z samorządów i o interpretacje poprosiliśmy Ministerstwo Finansów (fot.mf.gov.pl)

• Za namową samorządów zapytaliśmy Ministerstwo Finansów o problemy z centralizacją VAT.

• Samorządy podnosiły m.in. kwestie wyliczania prewspółczynnika, odliczania VAT od zakupów inwestycyjnych, umów dzierżawy czy odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej lub mieszkaniach chronionych.

• Ministerstwo Finansów udzieliło nam odpowiedzi tylko na trzy pytania, w reszcie tematów odesłało po indywidualne interpretacje do Krajowej Informacji Skarbowej. To właśnie tam samorządy będą teraz kierować swoje zapytania dotyczące podatkowych problemów.

• Od 1 marca interpretacje indywidualne dotyczące przepisów prawa podatkowego są wydawane przez dyrektora KIS.
Nie dalej jak w lutym opisywaliśmy przygotowania samorządów do realizacji przepisów zobowiązujących je do centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług oraz to, jak przebiegał pierwszy miesiąc realizacji tych przepisów. Już w styczniu pojawiły się niejasności czy problemy z interpretacją przepisów.

Czytaj też: Centralizacja VAT i prewspółczynnik w gąszczu interpretacji i problemów

- Podstawowym problemem są kwestie interpretacyjne w zakresie kwalifikacji niektórych realizowanych zadań jako czynności opodatkowanych czy niepodlegających opodatkowaniu. Często są to bardzo specyficzne zadania każdej z jednostek budżetowych i każde z nich praktycznie wymaga uzyskania odrębnej interpretacji podatkowej – zwracała uwagę w imieniu toruńskiego UM Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prezydenta Torunia.

Za namową samorządów zebraliśmy w listę problematycznych kwestii i pytań i o interpretacje poprosiliśmy Ministerstwo Finansów.

Poniżej przedstawiamy trzy pytania, które dla was zadaliśmy, wraz z odpowiedziami resortu:

PYTANIE 1. Prewspółczynnik - fiskus odmawia gminnym jednostkom możliwości wyliczenia go według innej metody niż dochodowa. Czy inne metody są możliwe do zastosowania?

Odp. MF: W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (zwanego dalej „rozporządzeniem”) wskazano w przypadku jednostek samorządu terytorialnego (JST) sposób określenia proporcji najbardziej odpowiadający specyfice prowadzonej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć. Przyjęto zasadę (§ 3 ust. 1 rozporządzenia), że sposób określenia proporcji powinien być określany odrębnie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych JST, tj. urzędu obsługującego JST, działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej, samorządowych jednostek budżetowych utworzonych przez JST oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez JST.

Odnosząc się do stwierdzenia, że fiskus odmawia gminnym jednostkom możliwości wyliczenia tzw. prewspółczynnika według innej metody niż dochodowa, należy wskazać, że stosownie do art. 86 ust. 2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ,,ustawa o VAT’’), w przypadku gdy JST, dla której sposób określenia proporcji wskazano w rozporządzeniu, uzna, że sposób ten nie odpowiada najbardziej specyfice wykonywanej przez nią działalności i dokonywanych nabyć, JST może zastosować inny, bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. Sposób ten musi jednak spełniać wymogi określone w art. 86 ust. 2b ustawy o VAT. Ocena, czy metoda zaprezentowana przez JST spełnia te wymogi, wymaga zbadania okoliczności występujących w konkretnym stanie faktycznym.

PYTANIE 2. Według których współczynników odliczać VAT od zakupów inwestycyjnych: jednostki organizacyjnej, czy urzędu, który na rzecz tej jednostki prowadzi inwestycje?

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • czytelnik, 2017-03-18 13:52:29

    Nie ma komentarzy bo mafie VAT-owskie tego nie czytają i mają to gdzieś.