PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo Pracy o przyznawaniu zasiłków i dodatków

  • pt    5 września 2014 - 08:11

Ukazało się obwieszczenie o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.
W rozporządzeniu uporządkowano m.in. przepisy dotyczące sytuacji gdy  bezrobotny  zarejestrowany w innym  państwie członkowskim Unii Europejskiej oświadczy, że zachowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabyte w państwie rejestracji jako bezrobotny.

 Czytaj też:  40 mln zł na szkolenia pracowników urzędów pracy

Jak wynika z rozporządzenia, starosta rejestruje takiego bezrobotnego jako poszukującego pracy. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie przekazuje do wojewódzkiego urzędu pracy oświadczenie bezrobotnego i złożone przez niego dokumenty.

 Czytaj też: Nowe przepisy usprawnią działanie urzędów pracy?

Wojewódzki urząd pracy sprawdza w rejestrze centralnym dane dotyczące posiadania statusu poszukującego pracy i przekazuje do powiatowego urzędu pracy informację wskazującą okres, w którym bezrobotny, zarejestrowany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zachowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabyte w państwie rejestracji jako bezrobotny.

Treść rozporządzenia w Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.