PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo Sprawiedliwości, bezpłatna pomoc prawna kolejnym zadaniem samorządów

  • pt    16 marca 2015 - 08:27
Ministerstwo Sprawiedliwości, bezpłatna pomoc prawna kolejnym zadaniem samorządów

Resort sprawiedliwości proponuje aby bezpłatną pomoc prawaną organizowały powiaty - fot.pixabay.com

Resort sprawiedliwości proponuje, aby powiat zawierał porozumienie z gminami na obszarze tego powiatu w sprawie wykonywania zadania polegającego na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej.
Na Komitecie Stałym Rady Ministrów rozpatrywany był przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa.

Projektowany system będzie składał się z trzech modułów:

*nieodpłatnej pomocy prawnej;

*nieodpłatnej informacji prawnej;

*edukacji prawnej społeczeństwa.

Projekt ustawy zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz osoby, które ukończyły 75 lat.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwałaby również każdemu w przypadku wystąpienia zagrożenia katastrofą naturalną, awarią techniczną czy klęską żywiołową, zaś dostęp do informacji o prawie uzyska każdy obywatel.

Projekt ustawy pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczonej przez nie pomocy oraz przewidując możliwość powierzenia im prowadzenia ok. 50 proc. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a także udzielania nieodpłatnej informacji prawnej w wojewódzkim centrum informacji prawnej.

W skali całego kraju powstać ma ponad 1500 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna przez adwokatów lub radców prawnych oraz 42 stanowiska na potrzeby udzielania informacji prawnej za pośrednictwem infolinii.

Projekt był istotnym elementem wygłoszonego 1 października 2014 r. exposé Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych projektowany system zagwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Według projektowanej ustawy, nieodpłatna pomoc prawna będzie przysługiwać osobie fizycznej, której w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny, status kombatanta lub weterana oraz osobom, które ukończyły 75 lat.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły także skorzystać w sytuacjach nadzwyczajnych osoby, które spełniają warunki przyznania takiego świadczenia.

Pomoc prawna polegać ma na:

*poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

*wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

*sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne;
sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.KOMENTARZE (1)

  • j.r., 2015-10-07 12:58:08

    poroniony pomysl dla wybranych zero dla pomyslodawcy