PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo Środowiska: zmiany w prawie geologicznym i górniczym

  • pt/pap    26 października 2016 - 14:54
Ministerstwo Środowiska: zmiany w prawie geologicznym i górniczym
Zawarte w projekcie zmiany wynikają m.in. z konieczności dostosowania ustawy do przepisów unijnych (fot.wnp.pl)

Projektowane zmiany w prawie geologicznym i górniczym zmniejszą ryzyko inwestycyjne związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż, zabezpieczając jednocześnie interes Skarbu Państwa – wynika z informacji Ministerstwa Środowiska.
Obniżenie ryzyka związanego z poszukiwaniem i eksploatacją surowców mineralnych należy też do kluczowych założeń opracowywanej właśnie polityki surowcowej państwa - poinformował wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.

Planowane zmiany w Prawie geologicznym i górniczym, a także opracowywana polityka surowcowa państwa były w środę tematem obrad połączonych senackich komisji: środowiska oraz gospodarki narodowej i innowacyjności.

Wiceminister Mariusz Orion Jędrysek, który pełni również funkcje Głównego Geologa Kraju oraz pełnomocnika rządu ds. polityki surowcowej państwa, poinformował senatorów, że projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego (tzw. drugi pakiet zmian) jest obecnie po rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą i Komitet stały rządu; wkrótce, po wprowadzeniu poprawek, ma trafić pod obrady rady ministrów i parlamentu.

Dostosowanie ustawy do przepisów unijnych

Zawarte w projekcie zmiany wynikają m.in. z konieczności dostosowania ustawy do przepisów unijnych. Wiceminister ocenił, że jest szansa na uchwalenie nowelizacji jeszcze przed końcem tego roku.

Regulacje w projekcie w znacznym stopniu obejmują działalność dotyczącą poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów ze złóż. Jedną z projektowanych zmian jest umożliwienie przedsiębiorcom składania konkurencyjnych wniosków o udzielenie koncesji nie - jak dotąd - jedynie w ramach przetargu, ale także w trybie "open door" (tzw. przetarg inwestorski), który obowiązuje obecnie w postępowaniach w sprawie udzielania koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą - z wyłączeniem złóż węglowodorów.

"Wdrożenie w życie proponowanych zmian doprowadzi do zmniejszenia ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesu Skarbu Państwa" - wskazał Główny Geolog Kraju w materiale przedstawionym członkom senackich komisji.

Wiceminister tłumaczył, że dla inwestorów zainteresowanych rozpoznawaniem i eksploatowaniem złóż węglowodorów kluczowe jest zminimalizowanie ryzyka związanego z tymi działaniami oraz uproszczenie procedur. Ministerstwo chce, aby inwestorzy łatwiej i szybciej mogli otrzymywać koncesje, przystępując do przetargów, w których strona publiczna przygotowuje szczegółowy pakiet przetargowy z niezbędnymi danymi geologicznymi oraz załatwionymi sprawami wymaganych uzgodnień i zezwoleń.

Przetarg inwestorski - "open door"

Tłumacząc istotę przetargu inwestorskiego ("open door") wiceminister przywołał częste sytuacje, w których inwestor posiadający już koncesję nie może obecnie w żaden sposób jej zmienić, np. powiększając obszar rozpoznania czy eksploatacji. Aby to zrobić, musi przystąpić do nowego przetargu i uzyskać nową koncesję, co jest kosztowne i czasochłonne

. Dzięki planowanym zmianom w prawie inwestor będzie mógł sam przygotować dokumentację dotyczącą danego rejonu i zainicjować w ministerstwie przetarg - otwarty także dla innych potencjalnych inwestorów.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.