PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo umywa ręce

  • PAP    14 kwietnia 2011 - 19:16

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz ostrzega, że propozycje zawarte w rozporządzeniu dotyczącym długu publicznego mogą mocno ograniczyć inwestycje samorządów. Resort finansów podkreśla jednak, że samorządy nie zgłaszały uwag do projektu na posiedzeniu komisji.
Chodzi o rozporządzenie z grudnia 2010 r. ws. szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Samorządy apelują do Ministerstwa Finansów, by wycofało się z niego.

Prezydent Wrocławia, członek Rady Fundacji Unii Metropolii Polskich Rafał Dutkiewicz ostrzegł w czwartek na konferencji, że propozycje ministra finansów zawarte w tym rozporządzeniu mogą mocno ograniczyć inwestycje samorządów. Zaapelował o wycofanie się z zawartych tam rozwiązań. To nie pierwszy apel samorządowców w tej sprawie.

Ministerstwo zapewnia, że rozporządzenie było przedmiotem konsultacji międzyresortowych oraz konsultacji ze stroną samorządową w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. "Na posiedzeniu tej komisji strona samorządowa nie zgłosiła żadnych uwag. Projekt rozporządzenia był również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej" - napisało MF w komunikacie przesłanym PAP.

Według Dutkiewicza, wprowadzone i proponowane regulacje prawne powodują, że samorządy nie tylko będą ograniczone limitem rocznego zadłużenia 60 proc. ich dochodów, ale też limitem 1 proc. deficytu do dochodów. - Oznacza to, że duże miasto o dochodach 3 mld zł będzie mogło zaciągać zobowiązania do 30 mln zł rocznie - mówił.

Wrocław najbardziej obawia się regulacji związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, bo wydane w ramach PPP pieniądze mają być wliczane do zadłużenia miasta. - Chcieliśmy w takim partnerstwie budować Most Wschodni oraz baseny przy wrocławskich szkołach - mówił prezydent.

Przedstawiciele samorządów zamierzają prowadzić rozmowy z ministerstwem i zapowiadają, że jeśli nie przyniosą one efektu, to skierują rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego. - Trybunał przyzna nam rację, ponieważ te regulacje są pełne błędów - mówił Dutkiewicz. Liczy on jednak na to, że w rozmowach z MF uda się uzyskać kompromis.

MF wyjaśnia, że definicja kredytów i pożyczek zawarta w rozporządzeniu jest zgodna ze stanowiskiem prezentowanym od 2001 r., tj. od momentu wejścia w życie pierwszego rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości z zakresu długu. Według resortu, "klasyfikacja danego zobowiązania do tytułów dłużnych nie zależy od jego nazwy, ale od sensu ekonomicznego".

"Celem dookreślenia tytułu, jakim są kredyty i pożyczki, jest dążenie do otrzymania pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistym zadłużeniu jednostek sektora finansów publicznych" - tłumaczy MF.

Z wysłanego na początku marca przez ministra finansów listu do komisarza UE ds. gospodarczo-walutowych Olli Rehna wynika, że Polska uzgodniła z Komisją Europejską, iż w 2012 r. ograniczy deficyt sektora finansów publicznych do 3 proc. PKB. Rostowski przedstawił działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia tego celu.

Minister wyjaśnił, że nowa ustawa o finansach publicznych nakłada na władze samorządowe obowiązek równoważenia budżetu bieżącego, począwszy od 2011 r., a od 2014 r. zacznie obowiązywać system indywidualnych limitów zadłużenia. Będą one zależeć od możliwości spłaty zadłużenia przez poszczególne jednostki samorządowe i będą obliczane na podstawie średniej z nadwyżek bieżących (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) z ostatnich trzech lat.

Resort poinformował ponadto, że zaawansowane są prace nad nową regułą wydatkową dla podsektora samorządowego. Zgodnie z proponowaną regułą, deficyt jednostek samorządu terytorialnego zostanie ograniczony do określonego poziomu ich całkowitych dochodów. Relacja deficytu do dochodów będzie każdego roku obniżana o 1 pkt proc., aż osiągnie poziom 1 proc. Według MF, reguła zacznie obowiązywać od 2012 r. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • biała karta, 2011-04-15 14:01:23

    Trzeba umieć sie odstresować.Jak się nie ma najważniejszego w życiu,to trzeba jakoś odreagować,tak jak ministerstwo.Totalna olewka!
  • PITER, 2011-04-15 13:48:31

    Zawsze ktoś musi umywać ręce w podzięce...