Mniejszy VAT za drogę gminną

  • "Rzeczpospolita"
  • 15-12-2009
  • drukuj
Wczorajszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zezwala przy budowaniu drogi gminnej stosować 7 proc. VAT

NSA uznał za nieuzasadnione stanowisko organów podatkowych, które stwierdziły, że za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu można uznać wyłącznie drogi wewnętrzne. Nie zgodził się z poglądem fiskusa, że drogi gminne nie mogą powstać na zasadzie przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, bo są elementem szeroko rozumianego układu komunikacyjnego.

Sąd uznał także, że nie ma powodu, aby preferencyjną stawkę stosować tylko do dróg budowanych przez deweloperów na ich działkach. Za taką wykładnią przemawia m.in. art. 75 konstytucji, który stanowi, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE