PARTNER PORTALU
  • BGK

Można już przeglądać prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w JST

  • Aneta Mościcka    20 grudnia 2012 - 15:38
Można już przeglądać prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w JST

Po długim oczekiwaniu Kancelaria Prezydenta RP udostępniła nową wersję projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Warto sprawdzić, jakie nowe rozwiązania zawiera ten projekt.
Proces tworzenia nowego projektu był żmudny.

Czytaj też: Bronisław Komorowski nie odpuszcza samorządów


Nowy projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej ustawa) przewiduje m. in.:

- doprecyzowanie charakteru stanowiska wójta, starosty i zarządu województwa poprzez dopisanie, że nie stanowią oni jedynie organu wykonawczego danej jednostki samorządu terytorialnego, lecz również organ zarządzający,

- ustalenie konsekwencji niewskazania przez klub radnych przedstawiciela do składu komisji rewizyjnej,

- stworzenie możliwości łączenia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z mandatem senatora'

- wprowadzenie obowiązku podawania do publicznej wiadomości projektów uchwał,

- wprowadzenie jako zasady głosowania imiennego w organach stanowiących,

- umocowanie przewodniczącego rady do występowania w imieniu gminy w sprawach sądowych, w których przeciwnikiem procesowym gminy będzie lub jest osoba piastująca funkcję organu wykonawczego lub w nim zasiadająca.

Projekt nowej ustawy przewiduje ponadto zmianę przesłanek wyłączenia radnego od głosowania, przyznanie pracodawcy radnego prawa do zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały rady o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z tym radnym. Radni będą mogli być kierowani na szkolenia i będę zwolnieni w związku z tym z konieczności odprowadzenia podatku od przychodu powstałego w wyniku bezpłatnego uczestnictwa w takim szkoleniu.

Czytaj też: Prezydencki projekt na dwa głosy

Ujednoliceniu ma ulec wzorzec staranności działania organu wykonawczego przy zarządzaniu mieniem jednostek samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje także przyznanie stowarzyszeniom jednostkom samorządu terytorialnego prawa reprezentowania interesów swoich członków przed organami władz publicznych, w postępowaniu sądowoadministracyjnym i w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Stworzona ma być możliwości powoływania związków celowych gminno-powiatowych, jak również wprowadzenie możliwości ustanawiania ulg w opłatach za korzystanie z instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Projekt przewiduje ponadto zmiany w innych ustawach, w tym m.in.:

- stworzenie możliwości orzekania przez Trybunał Konstytucyjny o wycofanych z obrotu prawnego przepisach mających poważne skutki dla finansów publicznych,
- przywrócenie możliwości przyznawania nagród pracownikom samorządowym pochodzącym z wyborów.
- uregulowanie kwestii związanych z możliwością przekazania w zarząd miasta dróg leżących w granicach miasta nie posiadającego praw powiatu.

Nowy projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw jest dostępny tu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.