PARTNER PORTALU
  • BGK

Można złożyć odwołanie, gdy cena oferty przekracza budżet zamawiającego?

  • Marek Okniński    18 grudnia 2017 - 10:46
Można złożyć odwołanie, gdy cena oferty przekracza budżet zamawiającego?
Uprawnienie do złożenia odwołania pomimo złożenia oferty przekraczającej budżet zamawiającego potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (fot.pixabay)

Twierdzenie, że odwołujący który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie przekraczającej sumę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, nie ma interesu prawnego uprawniającego go do wniesienia odwołania nie znajduje oparcia w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.
Jest tak również w przypadku gdy zamawiający nie posiada dodatkowych środków, a większość kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pozyskuje z funduszy unijnych i nie ma możliwości zwiększenia kwoty tak, aby mógł sfinansować przedmiot zamówienia w wysokości kwoty wynagrodzenia przedstawionej w ofercie odwołującego.

Uprawnienie do złożenia odwołania pomimo złożenia oferty przekraczającej budżet zamawiającego potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Składy orzekające dla poparcia powyższej argumentacji wskazują w szczególności, że przekroczenie przez ofertę wykonawcy składającego odwołanie kwoty jaką Zamawiający może w danym postępowaniu przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego nie wyczerpuje żadnej z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania, których zamknięty katalog Ustawodawca zawarł w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W konsekwencji uprawnionym i zgodnym z obowiązującym stanem prawnym jest pogląd zgodnie z którym odwołujący mają interes we wniesieniu odwołania nawet jeśli cena ich oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Uprawnienie do złożenia odwołania w takiej sytuacji zostało potwierdzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, iż „Dyrektywę Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji, zmienioną dyrektywą 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak ta rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono dwie oferty, a instytucja zamawiająca wydała jednocześnie dwie decyzje, odpowiednio, o odrzuceniu oferty jednego z oferentów i o udzieleniu zamówienia drugiemu, odrzucony oferent, który zaskarżył obie te decyzje, powinien mieć możliwość żądania wykluczenia oferty wygrywającego oferenta, w związku z czym pojęcie (danego zamówienia - przyp. red.) w rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 92/13, zmienionej dyrektywą 2007/66, może w danym razie dotyczyć ewentualnego wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.”

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.