MS: jest projekt ustawy o komisji ds. kontrowersyjnych reprywatyzacji

9-osobowa komisja, kierowana przez wiceministra sprawiedliwości lub SWiA, zbada kontrowersyjne przypadki decyzji reprywatyzacyjnych w stolicy - głosi przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt ustawy, .
MS: jest projekt ustawy o komisji ds. kontrowersyjnych reprywatyzacji
Komisja może stwierdzić, że wskutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej wyrządzono szkodę gminie lub Skarbowi Państwa (fot.pixabay)

W projekcie ustawy "o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa" zapisano, że powołana ustawą komisja ma być "organem administracji publicznej stojącym na straży interesu publicznego".

W jej skład wejdzie przewodniczący (w randze wiceministra sprawiedliwości lub spraw wewnętrznych i administracji), powoływany i odwoływany przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości, złożony w porozumieniu z MSWiA oraz 8 członków (prawników o nieposzlakowanej opinii) powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Regulamin komisji określi MS.

Ustawa miałaby wejść w życie 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Przed Komisję mają się stawiać świadkowie i biegli (niestawiennictwo ma być karane grzywną do 3 tys. zł). Ostateczna decyzja Komisji, wydana po jawnej rozprawie, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie niż uchylona decyzja reprywatyzacyjna, miałaby stanowić podstawę wznowienia postępowania cywilnego o zapłatę odszkodowania lub dotyczącego zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Ma też być podstawą wykreślenia z księgi wieczystej wpisu dokonanego na podstawie uchylonej decyzji lub na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w uwzględnieniu uchylonej decyzji.

Komisja może stwierdzić, że wskutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej wyrządzono szkodę gminie lub Skarbowi Państwa przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

Będzie to stanowić podstawę odpowiedzialności urzędnika działającego jako organ administracji publicznej, na podstawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komisja doręcza takie decyzje właściwemu prokuratorowi okręgowemu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

mam tylko nadzieje, ze prokuratorzy sa NOWO POWOLANI!!!!!!!! ja juz szykuje dokumenty w sprawie nieruchomosci warszawskiej nieruchomosci na Mokotowie - pod warunkiem, ze nie beda podlegaly tzw. przedawnieniu - bo urzednicy celowo prowadzili sprawe ponad mozliwosc uniewaznienia tych przestepczych os...zukanczych czynnosci!!!!!!!!!!!!!!! brzmi pieknie - tylko jak bedzie w praktyce? oby nie nowy przekret!!!!!!! rozwiń

EWA, 2016-11-22 13:05:23 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU